Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Wednesday, 22 August 2012

Tŷ’r Castell: Tŷ Mawr Uchelgeisiol

Yr ardd o flaen Castell y Gelli yn ei hanterth yn y cyfnod Edwardaidd.
DS2012_280_001   NPRN 25592

Cafodd Tŷ’r Castell ei adeiladu yn yr ail ganrif ar bymtheg gan y teulu Gwynn ar ôl i arglwyddiaeth broffidiol y Gelli Seisnig ddod i’w meddiant. Tŷ mawr cynnar ac uchelgeisiol ydyw ar gynllun dyfnder dwy-ystafell. Dywedir fel rheol i’r tŷ gael ei godi yn dilyn yr Adferiad ym 1660. Ond mae’r Comisiwn Brenhinol wedi dyddio’r coed drwy astudio blwyddgylchau ac wedi dangos i’r tŷ gael ei adeiladu cyn y Rhyfel Cartref, gan ddefnyddio coed a dorrwyd i lawr ym 1636.

Gweld delweddau pellach o Tŷ’r Castell 

Mae Tŷ’r Castell yn dal i sefyll er gwaethaf dau dân yn yr ugeinfed ganrif.
DS2012_280_009   NPRN 25592

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!


Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails