Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Friday, 24 August 2012

Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru ym Maenor Scolton

Ystyrir yn aml fod ein cartrefi yn adlewyrchu ein gwerthoedd, ein credoau a’n hagweddau. Roedd Isaac Haley yn byw yng Nglan-brân yn Sir Gâr oddeutu 1900 ac fel llawer o berchenogion tai cyfoethog yr adeg honno fe ddefnyddiodd y dechnoleg ffotograffig ddiweddaraf i gofnodi ystafelloedd ei gartref. Defnyddiodd Mr. Haley wardrob gyda drychau i adlewyrchu ei ddelwedd ei hun a chreu’r hunanbortread hwn. DI2012_0180, NPRN 96046

Ar ôl llwyddiant mawr ein harddangosfa ‘Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru’ yn Amgueddfa Ceredigion, mae’n symud ymlaen i leoliad newydd. Bydd yn agor ym Maenor Scolton yn Sir Benfro ar Ddydd Gwener 24 Awst ac yn parhau yno hyd Ddydd Sadwrn 20 Hydref 2012. Ewch i wefan Maenor Scolton i gael gwybodaeth am fynediad ac amserau agor.

Cafodd Maenor Scolton, ger Hwlffordd, ei hadeiladu ym 1842 gan gwmni lleol o benseiri, William a James Owen. Mae’r tŷ Fictoraidd yn lle delfrydol ar gyfer ein harddangosfa gan fod llawer o’r dodrefn a gwrthrychau sy’n cael eu harddangos yn cydweddu â’n delweddau.
Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails