Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Tuesday, 7 August 2012

Lleoliad Hyfforddi a Ariannir Drwy Fwrsariaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri/Sefydliad yr Archaeolegwyr Mewn Arolygu ac Ymchwilio i Adeiladau Hanesyddol

Dyddiad Ago: 6 Awst 2012
Dyddiad Cau: 24 Awst 2012
Lleoliad: Aberystwyth

Disgrifiad o'r Swydd:
Mae’r Tîm Cofnodi ac Ymchwilio yn y Comisiwn Brenhinol yn chwarae rôl arweiniol o ran sicrhau y caiff treftadaeth adeiledig Cymru ei chofnodi’n awdurdodol a’i deall. Y tîm sy’n gyfrifol am brosiectau thematig yr ymchwilio; am lunio dogfennau o safon ar yr asedau treftadaeth nodedig a’r rhai sydd mewn perygl, ac am ddarparu gwybodaeth arbenigol a diduedd i wneuthurwyr penderfyniadau yn sector yr amgylchedd hanesyddol. Bydd deiliad y swydd yn ymwneud â phob maes yng ngwaith y tîm adeiladau hanesyddol, a chaiff ei hyfforddi i gofnodi, dadansoddi a chyflwyno adeiladau, adeiladweithiau a threfweddau hanesyddol ledled Cymru. Bydd y gwaith yn canolbwyntio ar brosiectau thematig, sef capeli anghydffurfiol yn bennaf, ond bydd hefyd yn cynnwys amrywiaeth mawr, ac amrywiol gyfnodau, o adeiladau y nodwyd eu bod yn asedau treftadaeth nodedig neu mewn perygl.

Graddfa Cyflog: TSB
Cyflog: £17,000 per annum
Hyd y cytundeb: 12 month
Cysylltwch â: Louise Barker

Dogfennau sy'n ymwneud â swydd benodol:

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails