Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Tuesday, 31 August 2010

Llantwit Major and Cowbridge A Study Of The Historic Domestic Architecture

Llantwit Major and Cowbridge
A Study Of The Historic Domestic Architecture
In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop

Llantwit Major and Cowbridge - A Study Of The Historic Domestic Architecture
By Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
ISBN: 1871184045
Published 1989 - Out of Print

Share this post:

Periant Arbrofol Codi Cwch Camlas Edward Rowland a Exuperius Pickering o 1794 Edward Rowland and Exuperius Pickering Experimental Boat Lift Machine of 1794

Mae ymchwilydd Comisiwn Brehinol Prosiect Atlanterra Spencer yn gweithio yn Cefn Mawr, Bwrdeisdref Sirol Wrecsam, yn chwilio am olion periant codi cwch camlas o’r 18fed ganrif yn agos i Traphont Pontcysyllte. Treialwyd nifer o cynlluniau periannau codi cwch camlas yn ystod diwedd y 18fed ganrif yn ystod cynfod ‘Canal Mania’ a talodd dau dyn busnes lleol, Edward Rowland a Exuperius Pickering costau adeiladu un o’r periannau yma, oedd am fod yn rhan o estyniad gorllewinol Camlas Ellesmere i’r gogledd o Traphont Pontcysyllte. Er i’r periant gweithio yn llwyddianus, ni chafodd yr estyniad gorllewinol ei adeiladu a tynnwyd y periant yn ddarnau. Ymwelodd nifer o beriannwyr sifil nodedig, yn cynwys John Rennie a cynorthwyydd James Watt, James Southern, i wylio y periant yn gweithio, ond yn anfodus, sgwenodd neb i lawr yn union lle adeiadwyd y periant.Mae ddau safle wahanol wedi cael ei awgrymu gan ymchilwyr hanes lleol a mae gwaith yn cael ei cynal i edrych ar y safleoedd yma i ceisio dod o hyd i tystiolaeth archaeolegol safle y peiriant codi cwch camlas.

Share this post:

Friday, 27 August 2010

Houses of the Welsh Countryside 2nd Edition

Houses of the Welsh Countryside
2nd Edition
Cover: Burfa (Evenjobb, Radnorshire)
In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop

Houses of the Welsh Countryside Ed. II
By Peter Smith
ISBN: 011300012X
Published 1988 - Out of Print

Share this post:

Thursday, 26 August 2010

Houses of the Welsh Countryside A Study In Historical Geography

Houses of the Welsh Countryside
A Study In Historical Geography
In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop

Houses of the Welsh Countryside - A study in historical geography
By Peter Smith
Published 1975 - Out of print

Share this post:

Wednesday, 25 August 2010

The Brecon Forest Tramroads - Archaeology of an Early Railway System

The Brecon Forest Tramroads
The Archaeology of an Early Railway System

In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop

This title is now out of print, but is available as an eBook.
Buy eBook Now The Brecon Forest Tramroad: The Archaeology of an Early Railway System at Google Play.

The Brecon Forest Tramroads - The Archaeology of an Early Railway System
By Stephen Hughes
Published 1990.

Review of Contents
The structures discovered on the Brecon Forest Tramroads illustrate the beginnings of modern railway practice. This first detailed srchaeological study of a railway illuminates parallels located elsewhere in Britain. Developments that were to be of world importance.

Did iron railway bridges exist before George Stephenson? This book shows that such bridges were built in south Wales thirty years before the construction of Stephenson's Gaunless Viaduct on the Stockton and Darlington Railway and explains where to see these bridges today. Numerous stone viaducts, bridges and causeways were built over gorges. Monumental building existed years before the Euston Arch. Even the foundations of American Industrial might were laid here.


Contents
 • Preface
 • Introduction
 • The Planning and Construction of the Railways
 • The Use and Local Impact of the Railways
 • The Engineering of the Lines
 • Rolling Stock, Buildings and Equipment
 • The Railway Route
 • Bibliography and Abbreviations
 • Appendices
 • Early Railway Sites in Wales
 • Index 

Related Publication Links:
Gwerthu Llyfrau
Book Sales

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Tuesday, 24 August 2010

Aerofilms Historic Aerial Photography Collection

Awyrlun, a dynnwyd gan Aerofilms ym 1929, o Ddociau Caerdydd.
Dyma safle Canolfan Mileniwm Cymru a Senedd y Cynulliad Cenedlaethol erbyn hyn.

Aerial view of Cardiff Docks taken by Aerofilms in 1929.
The site is now occupied by the Wales Millennium Centre and the Senedd of the National Assembly for Wales.
D12006_0742     NPRN: 91412
Yr ydym wrthi’n datblygu prosiect gydag English Heritage a Chomisiwn Brenhinol Henebion yr Alban i drefnu i Gasgliad Aerofilms o awyrluniau fod yn hygyrch drwy sicrhau ei gadwraeth, ei gatalogio a rhoi’r delweddau ar-lein. Os hoffech gael y wybodaeth ddiweddaraf yn gyson am y prosiect hwn, anfonwch e-bost i aerofilms@english-heritage.org.uk gan ofyn am gael ymuno â’r rhestr bostio a byddwn ni’n anfon newyddion a gwybodaeth atoch drwy e-bost o dro i dro. Ni chaiff y cyfeiriad e-bost a roddwch fel hyn mo’i ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

We are developing a project with English Heritage and RCAHMS to make the Aerofilms Collection of aerial photography accessible by conserving it, cataloguing it and putting the images online. If you would you like to be kept up-to-date with this project, please send an e-mail to aerofilms@english-heritage.org.uk asking to join the mailing list and we will occasionally send you news and information by e-mail. Your e-mail address given in this way won't be used for any other purpose.

Related Aerofilms Link:
Casgliad Aerofilms
The Aerofilms Collection
Prydain o’r Awyr - Awyrluniau Prin a Bregus o Gasgliad Aerofilms Wedi’u Diogelu
25/06/2012 Mae’r wefan www.britainfromabove.org.uk/cy ar gael i’w defnyddio am ddim yn awr, felly mewngofnodwch i weld beth y gallwch ei ddarganfod.

Britain From Above - Rare and Fragile Aerial Photos from Aerofims Collection Conserved
25/06/12 The website www.britainfromabove.org.uk is free and available to use now, so log in and see what you can discover. 

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Monday, 23 August 2010

The Chirk Aqueduct

Golwg o’r dwyrain ac o waelod Dyffryn Ceiriog ar fwâu trawiadol
Traphont Ddŵr y Waun.

The imposing arches of the Chirk Aqueduct seen from the bottom of the
Ceiriog Valley to the east.
DS2007_032_005     NPRN: 344016
Traphont Ddŵr y Waun
Bwriad gwreiddiol Thomas Telford a William Jessop oedd i’r draphont ddŵr fod yn un gymharol fach ac iddi groesi darn bach o’r dyffryn dros Afon Ceiriog. Y bwriad hefyd oedd defnyddio cerrig a chlai pwdlo i’w chodi hi yn y ffordd draddodiadol a chodi arglawdd enfawr o bridd i gario’r gamlas ar draws gweddill y rhannau o’r dyffryn. Rhoes Richard Myddleton o Gastell y Waun ergyd farwol i’r cynnig hwnnw drwy ddadlau y byddai’n difetha golwg Dyffryn Ceiriog. Yr ymateb cychwynnol i hynny oedd symud y draphont i fyny’r afon i fan lle y gwnâi hi lai o ddrwg i olwg y dirwedd. Ond pan gafwyd gwybod bod problemau wedi codi wrth ddefnyddio cyfuniad o bridd a chlai pwdlo i godi traphontydd yn Swydd Derby, gorchmynnodd William Jessop fod rhaid ailystyried y cynllun o’r bôn i’r brig.


The Chirk Aqueduct
Thomas Telford and William Jessop originally planned for the aqueduct to be a relatively small affair spanning a short section of the valley over the River Ceiriog, and traditionally built with stone and puddle-clay. The canal would then have been carried across the remaining sections of the valley along a huge earthwork embankment. This proposal was vetoed by Richard Myddleton of Chirk Castle, on the grounds that the Ceiriog Valley would be aesthetically ruined. The initial response was to move the aqueduct upstream where it would be less intrusive on the landscape, but when structural problems started occurring on other aqueducts in Derbyshire which had been built using this combination of earthworks and puddle-clay based aqueducts, William Jessop ordered a complete reassessment of the project.

Read full article:
Traphont Ddŵr y Waun
The Chirk Aqueduct


Related Pontcysyllte Blog Links:

Coflein - the online database for the National Monuments Record of Wales (NMRW)
Chirk Aqueduct Site Details
Chirk Aqueduct Online Images
Chirk Aqueduct Associated Collection Records

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

The Archaeology Of The Montgomeryshire Canal - A Guide & Study In Waterways Archaeology

In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop

The Archaeology of the Montgomeryshire Canal - A guide and study in Waterways Archaeology
By Stephen Hughes
Published 1988 - Out of print
Digital version available: Buy eBook

Share this post:

Sunday, 22 August 2010

Bryngaer Pen Dinas Hill-fort - A Prehistoric Fortress at Aberystwyth

Bryngaer Pen Dinas Hill-fort
A Prehistoric Fortress at Aberystwyth
In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop.

This title is now out of print, but is available as an eBook.
Buy eBook Now Bryngaer Pen Dinas Hill-Fort: A Prehistoric Fortress at Aberystwyth at Google Play. 

Bryngaer Pen Dinas Hill-fort - A Prehistoric Fortress at Aberystwyth
By David Browne & Toby Driver
Published 2001.

Review of Contents
Mae bryn Pendinas yn amlwg iawn ar arfordir Ceredigion, ac ar ei ddau gopa mae un o'r bryngeyrydd mwyaf o'r Oes Haearn yng Nghymru gyfan. Fe'i codwyd dros ddwy fil i flynyddoedd yn ôl i amddiffyn a rheoli'r dirwedd gynhanesyddol sy'n amgylchynu Aberystwyth heddiw. Mae'r llyfr hwn yn adrodd hanes y fryngaer ac yn disgrifio'i lle yng nghynhanes Cymru drwy gyfrwng ffotograffau, mapiau a chynlluniau o archifau cyhoeddus Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru, Aberystwyth.

The hill of Pen Dinas is a well-known landmark of the Ceredigion coast. Its twin summits are crowned by one of the largest Iron Age hill-forts in Wales, built over two thousand years ago to protect and control the prehistoric landscape surrounding present-day Aberystwyth. This book tells the story of the hill-fort and its place in the prehistory of Wales through photographs, maps and plans from the public archives of the National Monuments Record of Wales.

Cynnwys
Contents


 • Rhagymadrodd
 • Introduction
 • Y cefndir daearyddol a hanesyddol
 • The geographical and historical setting
 • Hanes y fryngaer
 • The story of the hill-fort
 • Taith fer o amgylch caer y de
 • A short tour of the south fort
 • Darganfod rhagor
 • Finding out more
 • Safleoedd I ymweld â hwy
 • Sites to visit
 • Darllen pellach
 • Further reading

Related Publication Links:
Gwerthu Llyfrau
Book Sales

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Saturday, 21 August 2010

Thomas Thomas, 1817-88: The First National Architect Of Wales

Thomas Thomas, 1817-88:
the first national architect of Wales
In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop

Thomas Thomas, 1817-88: the first national architect of Wales
By Stephen Hughes
Reprinted from Archaeologia Cambrensis 152 (2003)
Published 2006 - Out of print

Related Publication Links:

Gwerthu Llyfrau
Book Sales

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Friday, 20 August 2010

Cardigan Castle Transformation

A undated black and white copy of an etching by Metcalf, showing Cardigan Castle
with the bridge and sailing ship in the foreground.
DI2009_0720     NPRN: 92314
The finishing touches are being put to a £4.5m lottery bid to transform the 12th century Cardigan Castle.

Related Cardigan Castle News Link:
Finishing touches put to Cardigan Castle £4.5m bid

Site Description
There are substantial remains of the the castle known to have been rebuilt in 1240 and ordered to be demolished in 1645. Find out more about Cardigan Castle.


Coflein - the online database for the National Monuments Record of Wales (NMRW)
Cardigan Castle Site Details
Cardigan Castle Associated Sites
Cardigan Castle Online Images
Cardigan Castle Associated Collection Records

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

The Archaeology of Skomer Island

Skomer Island
DI2007_0343     NPRN 402711
Royal Commission investigators Louise and Toby, have just been on a visit to Skomer Island situated off the coast of Pembrokeshire. This wonderful place is principally famed for its wildlife, however, its archaeology is equally as stunning and features one of the best preserved prehistoric landscapes to be found in Wales, if not Britain. Covering the Island are a series of field boundaries together with cairns and settlements of the Prehistoric population that once lived here. Whilst the majority of archaeological remains on the Island date to Prehistory, there are some that relate to the later post-medieval use of the island as a farm. One of the most interesting new features we saw yesterday was a steep ramp and track that has been cut into cliff edge on the Neck. This is where cattle would have been driven on their arrival to the Island. The  amazing thing about this is that in recent history cattle were swum to Skomer and Skokholm from mainland beaches, a remarkable agricultural ritual given hazardous tides and currents in these coastal waters.
   
Skomer Island field systems
DI2006_1191     NPRN 24369
You can find out more about the archaeology and look at some fantastic aerial photographs of the Island here:
Settlements and Field Systems Skomer Island Coflein Link

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Thursday, 19 August 2010

Mynydd Du and Fforest Fawr - The Evolution of an Upland Landscape in South Wales

Mynydd Du and Fforest Fawr
The Evolution of an Upland Landscape in South Wales
Cover: Llyn y Fan Fach and Mynydd Du
In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop

Mynydd Du and Fforest Fawr - The Evolution of an Upland Landscape in South Wales
By David K. Leighton
Published 1997 - Out of print

Share this post:

Reviews for The Welsh Cottage

Impressive reviews have started to appear for the Commission’s latest book, The Welsh Cottage by Eurwyn Wiliam (also published in Welsh as Y Bwthyn Cymreig).

The review by the magazine British Archaeology concludes, ‘Anyone with the slightest interest in architecture or rural history would be delighted with this sumptuous, scholarly, and rather humbling study.’

Richard Porch writes in Planet, ‘This is a brilliantly organised book that uses an astutely chosen mixture of photographs, plans and archive material to reactivate the lost world of the rural poor in Wales during the period 1750-1900. It is a book as much for the lay-reader as the specialist; the social as well as the architectural historian... written in an accessible style which belies the great scholarship and learning behind it.’

A ‘really impressed’ anonymous reviewer on Amazon gives the book five stars and explains, ‘I am finding this book particularly helpful in understanding the history of my home’.

Publication Links:

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Wednesday, 18 August 2010

Geophysics Reveal Large Roman Building

Aerial view of Caerleon Roman Barracks
AP_2004_0326     NPRN 95647
Archaeology students learning how to use geophysical mapping equipment have stumbled across the site of large Roman buildings on the banks of the river Usk in Caerleon, Wales.

Related Roman Links:
Read more: Roman fortress Caerleon gives up new treasures to archaeology students www.guardian.co.uk
Discover more: Roman sites at Caerleon Coflein

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe! 
Share this post:

Tuesday, 17 August 2010

The Archaeology Of The Welsh Uplands

The Archaeology Of The Welsh Uplands
Cover: Cadair Idris, Gwynedd
In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop.

This title is now out of print, but is available as an eBook.
Buy eBook Now The Archaeology of the Welsh Uplands at Google Play.
The Archaeology Of The Welsh Uplands
Edited by David Browne & Stephen Hughes
Published 2003.

Review of Contents
This book illustrates how important the uplands archaeology of Wales is as a resource for understanding the rich history of the country and for the future development of its society and economy.
    It presents the results of Uplands Initiative surveys, chronological and thematic overviews, and outlines the pratical benefits for rural economies to be gained by the sympathetic exploitation of the archaeological resource.

Contents
 • Forward
 • The archaeology of the Welsh Uplands: An introduction
 • Themes & Chronologies
 •     The Uplands during the prehistoric and Roman periods
 •     Upland Archaeology in the medieval and post-medieval periods
 •     Industrial activity
 • Case Studies
 •     The Blaenafon uplands landscape
 •     Mynydd y Ffynnon: Cwmystwyth and Eisteddfa Gurig
 •     Moel Bronymiod
 •     Y Berwyn
 •     Mynydd Epynt: Rediscovering an abandoned farming landscape
 • The economic potential of the upland heritage
 • The economics of cultural landscapes
 • Site preservation and management
 • The Achievements and fuure of the Uplands Initiative
 • An illustrated guide to common field monuments
 • Uplands Bibliography
 • Index

Related Publication Links:
Gwerthu Llyfrau
Book Sales

Related Uplands Archaeology Links:
The Uplands Archaeology Initiative

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Roman Fort In South Wales Unearthed

Aerial view of Caerleon Amphitheatre
DI2007_1124     NPRN 95650
New discovery of Roman occupation in Monmouth as work on a gas main is carried out. Steve Clarke of Monmouth Archaeology found evidence of a Roman fort in Monmouth, including hundreds of items including pottery and bones which confirms a fort, believed to be the oldest in Wales, existed in AD55, capable of holding some 2,000 troops. It is thought to have been part of a system of forts founded as the Roman invasion advanced into South Wales.

Related Roman Links:
Read more: Roman fort unearthed in Monmouth www.freepressseries.co.uk
Discover more: Roman sites at Caerleon Coflein

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Monday, 16 August 2010

Wales from the Air - Patterns of Past and Present

Wales from the Air
Patterns of Past and Present
In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop.  

Wales from the Air - Patterns of Past and Present
By Chris Musson
Published 1994 - Out of print

Share this post:

RSPB Use Coflein To Discover Heathland Treasures

CAER-Y-TWR - A large and massively walled hillfort
crowns the summit of Holyhead Mountain.
AP_2005_0245     NPRN: 93839
RSPB use Coflein to discover heathland treasures, and to seek hidden traces of the past.
The RSPB in a recent post about the Archaeology at South Stack Reserve, have used Coflein to illustrate the hidden treasures visitors will see through links to Coflein and its birds-eye aerial photos and site descriptions of archaeological sites.

Related RSPB Link:
Not Just Birds! Discover some Amazing Archaeology at South Stack Reserve on Your Next Visit…

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Sunday, 15 August 2010

An Architectural Study - Newport Castle (Pembrokeshire)

An Architectural Study
Newport Castle (Pembrokeshire)
In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop

An Architectural Study, Newport Castle  (Pembrokeshire)
By David M. Browne and David Percival with A. J. Parkinson
Published 1992 - Out of print

Share this post:

Saturday, 14 August 2010

Glamorgan: The Greater Houses - Domestic Architecture from the Reformation to the Industrial Revolution

Glamorgan
The Greater Houses
Jacket: Old Beaupre, the porch
In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop.

This title is now out of print, but is available as an eBook.
Buy eBook Now Glamorgan Inventory: Vol.4, part 1 The Greater Houses at Google Play. 

Glamorgan The Greater Houses
Volume IV: Domestic Architecture from the Reformation to the Industrial Revolution Part I
Published 1981.

This work is one of a series devoted to Glamorgan, which, when completed, will provide an inventory of all monuments up to the middle of the 18th century as well as a selection of later structures. Here in described are the greater houses built between the Reformation and the Industrial Revolution. Among the better known buildings included is the manor house, Beaupre, with its famous early Renaissance porch and the great Orangery at Margam. The contents comprise introduction, distribution maps, full descriptions, comprehensive drawings and plates, eight in colour. The main inventory, arranged in a historical and typological order, should make the historical evolution of building types described easy to grasp.

Contents
 • Map of Ecclesiastical Parishes
 • List of Maps
 • List of Plates
 • List of Figures
 • Chairman's Preface
 • Report, with List of Monuments selected by the Commissioners as especially worthy of preservation
 • List of Commissioners and Staff
 • List of Ecclesiastical Parishes, with incidence of Monuments
 • List of Civil Parishes, with incidence of Monuments
 • Abbreviated Titles of References
 • Presentation of Material
 • Introductory Survey
 •     I Geographical and Historical Background
 •     II Architectural History
 •         A Sub-medieval house
 •         B Houses of the Early Renaissance
 •         C Houses of the Late Renaissance
 •     III Building Construction, Ornament and Decoration
 •         A Masonary
 •         B Brickwork
 •         C Carpentry and Joinery
 •         D Wall Paintings
 •         E Heraldry
 •     IV Maps Illustrating Social and Architectural History
 • Plates
 • Inventory of the Greater Houses
 • Arranged typologically and chronologically
 •     I Sub-Medieval
 •         A Great Courtyard Castellated Houses
 •         B First-Floor Halls and Derivatives
 •         C Storeyed Houses with plans derived from the Hall-house
 •             I Basically rectangular plans
 •             II Flanked by one projecting wing
 •             III Flanked by two projecting wings
 •             IV With entry at the extreme end
 •             V Not easily classifiable
 •     II Renaissance
 •         A Early Renaissance
 •         B Late Renaissance
 • Appendices
 •     I Houses known to have been of importance in the period which have been either destroyed or altered so much that little is now recoverable
 •     II Medieval castles and castellated houses occupied during the period and generally containg work of the period which will be fully described in Volume III, Part I
 •     III Medieval large house occupied during the period, some containing work of the period which will be fully described in Volume III, Part II
 • Armorial
 • Glassary
 • Index
 • Map of Civil Parishes

Related Publication Links:
Gwerthu Llyfrau
Book Sales

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Friday, 13 August 2010

Glamorgan Medieval Non-defensive Secular Monuments

Glamorgan
Medieval Non-defensive Secular Monuments
Jacket: Gatehouse to the Grange of Abbot's Llantwit, Llantwit Major
In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop

This title is now out of print, but is available as an eBook.
Buy eBook Now Glamorgan Inventory: Vol 3, Part 2: Medieval Secular Monuments, Non-defensive at Google Play.

Glamorgan Medieval Non-defensive Secular Monuments
Volume III: Medieval Secular Monuments Part II: Non-defensive
Published 1982.

A complete inventory of the varied non-ecclesiastical and non-military remains of Glamorgan, prepared by the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales. The range of material in Glamorgan offers a unique opportunity to explore an eventful period in history, In all, over 500 monuments are described under ten separate sections: platform houses, long-huts and homesteads, moated sites, medieval houses, deserted and shrunken villages, monastic granges, field systems, rabbit warrens and pillow mounds, roads and miscellanea. As well as a general introduction to the medieval history of the county, each section has its own intoduction detailing the morphology and history of each particular type of monument. The book's many illustrations are accompanied by exhaustive commentary and description.


Contents
 • Map of Ecclesiastical Parishes
 • List of Plates
 • List of Figures
 • Chairman's Preface
 • Report, with List of Monuments selected by the Commissioners as especially worthy of preservation
 • List of Commissioners and Staff
 • List of Ecclesiastical Parishes, with incidence of Monuments
 • List of Civil Parishes, with incidence of Monuments
 • Abbreviated Titles and References
 • Presentation of Material
 • Historical Introduction
 • Maps and List of Non-Celtic Place-names in Glamorgan
 • Inventory. Part II: Non-defensive
 •     Section PH: Platform Houses: Introduction
 •     Section PH: Platform Houses: Inventory
 •     Section PH: Platform Houses: Rejected Sites
 •     Section LH: Long-Huts and Homesteads: Introduction
 •     Section LH: Long-Huts and Homesteads: Inventory
 •     Section LH: Long-Huts and Homesteads: Rejected Sites
 •     Section LH: Appendix: Tarren Sites
 •     Section MS: Moated Sites: Introduction
 •     Section MS: Moated Sites: Inventory
 •     Section MH: Medieval Houses: Introductions and Inventory
 •     Section MH: Medieval Houses: Appendix: Miscellaneous Domestic Remains
 •     Section DV: Deserted and Shrunken Villages: Introduction
 •     Section DV: Deserted and Shrunken Villages: Inventory
 •     Section DV: Deserted and Shrunken Villages: Vanished Sites
 •     Section MG: Monastic Granges: Introduction
 •     Section MG: Monastic Granges: Inventory
 •     Section FS: Field Systems: Introduction
 •     Section FS: Field Systems: Inventory
 •     Section PM: Rabbit Warrens and Pillow Mounds: Introduction
 •     Section PM: Rabbit Warrens and Pillow Mounds: Annotated List of Recorded Rabbit Warrens
 •     Section PM: Rabbit Warrens and Pillow Mounds: Inventory of Pillow Mounds
 •     Section RO: Roads: Introduction
 •     Section Ro: Roads: Inventory
 •     Section MI: Miscellanea: Introduction
 •     Section MI: Miscellanea: Inventory
 •     Section MI: Miscellanea: Rejected Sites
 • Glossary
 • Index
 • Plates
 • Map of Civil Parishes

Related Publication Links:
Gwerthu Llyfrau
Book Sales

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Thursday, 12 August 2010

Glamorgan Farmhouses & Cottages

Glamorgan
Farmhouses and Cottages
Jacket: To-hesg, Llantwit Major, a long-house in the Vale
In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop

Glamorgan Farmhouses and Cottages
Volume IV: Domestic Architecture from the Reformation to the Industrial Revolution Part II
Published 1988 - Out of print

Glamorgan Farmhouses and Cottages completes the story of the domestic architecture of Glamorgan from the Middle Ages to the beginning of the Industrial Revolution. Volume III, Part II, Medieval Non-Defensive Secular Monuments, described thoses houses throught to date from before the Reformation. Volume IV, Part I, The Greater Houses, described the major landowners' houses built between the Reformation and the Industrial Revolution. The present publication, Volume IV, Part II, describes the farmhouses of the minor gentry and tenant farmers built during the same period as well as a selection of the older cottages of the village craftsmen and labouring poor. Also included are a number of characteristic farm buildings. All types are lavishly illustrated by scale plans and sections as well as by perspectives and cutaway reconstruction drawings. This illustrated inventory is preceded by extensive introductory sections which explore the social background as well as the agricultural and economic basis for these buildings and analyse their architectural develpment and history. The introductory sections are accompanied by over 100 maps which illustrate both social and economic trends and also the form and incidence of all significant architectural details. The resulting work is on a scale that has not previously been attempted for any county of the British Isles.

Contents
 • Map of Ecclesiastical Parishes
 • List of Maps
 • Chairman's Preface
 • Report, with List of Monuments selected by Commissioners as especially worthy of preservation
 • List of Commissioners and Staff
 • Presentation of Material
 • Abbreviated Titles of References
 • Historical Survey
 • Architectural Survey
 • Maps illustrating Building Features
 • Illustrated Inventory arranged by Plan Types
 •     MED Medieval Houses
 •     AL Sub-medieval, 'Direct-Entry' Houses with Lateral Chimney
 •     A Sub-medieval, 'Direct-Entry' Houses with Lateral Chimneys on the End Gable or on the Cross Wall away from the Entry
 •     B Sub-medieval, 'Hearth-passage', End-entry and Chimney-backing-onto-the-entry Houses
 •     BL Sub-medieval, 'Hearth-passage' Houses: Long-houses
 •     C Sub-medieval, 'Lobby-entry' Houses
 •     E Sub-medieval, 'Offset-entry' Houses
 •     H Sub-medieval, 'Gable-end-entry' Houses
 •     U Sub-medieval, 'Unit-system' Houses
 •     R Renaissance 'Central-planned,' Symmetrical Houses
 •     MISC Miscellaneous Domestic Remains
 •     L Llantwit Major
 •     CB Cowbridge
 •     F Farm Buildings
 • List of Sites
 • List of Ecclesiastical Parishes, with incidence of monuments
 • List of Civil Parishes with incidence of monuments
 • Glossary
 • Index
 • Map of Civil Parishes

Related Publication Links:
Gwerthu Llyfrau
Book Sales

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Wednesday, 11 August 2010

Collieries of Wales Engineering & Architecture

Collieries of Wales
Engineering & Architecture
In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop

This title is now out of print, but is available as an eBook.
Buy eBook Now Collieries of Wales: Engineering & Architecture at Google Play.

Collieries of Wales - Engineering and Architecture
By Stephen Hughes, Brian Malaws, Medwyn Parry & Peter Wakelin
Published 1994.

From about the time of the 1984-85 miners' strike it became obvious that the coal industry was in a period of rapid contraction. However the accelerated decline of the Industry led the Royal Commission, through its liasion forum of the Welsh Industrial Archaeology Panel, to seek advice on what the immediate recording priorities should be. Subsequently the Royal Commission instituted a programme of work in the complementary areas of field recording and the safeguarding of original architectural and engineering drawings. This publication in intended to illustrate the campaign of work.
    In the field the initial task was to photograph the collieries still operating, paying special attention to the installations highlighted as being of particular interest. At the same time Royal Commission staff attempted to establish what drawings already existed, and what gaps needed to be filled by new measured surveys of important installations. Alongside this work on the ground, the Royal Commission's aerial photographer was active in recording the large colliery complexes from the air. This allowed complete complexes to be clearly pictured in their context of transport, topography, settlement and spoil tips.
    Two large sets of original Edwardian colliery design drawings were located at the technical headquarters of British Coal in Bretby, Derbyshire, and have been indexed at the Royal Commission, prior to being transferred to the Glamorgan Archives Service. Most other early colliery design drawings had disappeared before. However, British Coal and the Public Record Office helped facilitate the transfer of many thousands of microfilm copies of later engineering drawings of Bersham Colliery and many south Wales pits to the Royal Commission's National Monuments Record of Wales. Subsequently a similar exercise took place in England. Also at Bretby had been the extensive collection of design drawings from the Tredomen Engineering Works. Built to service the extensive Powell Duffryn Collieries, these Works had continued to supply British Coal until their closure in the latter 1980s. These drawings are now in safe storage at the National Library of Wales. Many architectural drawings of colliery baths and miners' houses were also transferred from British Coal to the Royal Commission and have now been rehoused in Gwent Record Office at Cwmbran.
    A freelance photographer, John Cornwell, had amassed an invaluable archive recording Welsh coalmines underground. A substantial part of this collection was purchased from Mr. Cornwall and is available for public consultation alongside the other survey results in the Royal Commission's National Monuments Record of Wales. This complements British Coal's own photographic record of the south Wales pits; some, which had been copied from the former Group Headquarters at Tredomen are reproduced here.
    The purpose of this publication is to portray the main surface elements of working Welsh collieries as they survived into the 1980s and 1990s - almost invariably multi-period complexes with structures adapted and re-adapted during successive rebuildings and enlargements. This book seeks to portray in simple terms the technology used in relation to these structues and buildings; and also to place them in a historical contect. It is hoped that others will be encouraged to explore in greater depth the archives which have been safeguarded and to interpret further the 'archaeology' of what was one of the most significant industries in the formation of modern Wales.

Contents
 • Preface
 • Introduction
 • The Planning and Design of Collieries
 • Collieries Underground
 • Colliery Headframes
 • Winding Coal
 • Water Pumping
 • Mine Ventilation
 • The Use of Compressed Air
 • Preparation of Coal for Sale
 • Workshops and Stores
 • Colliery Offices
 • Pithead Baths
 • Conclusion
 • Glossary
 • Surviving Colliery Machinery
 • Gazetteer of Protected Colliery Sites
 • Index

Related Publication Links:
Gwerthu Llyfrau
Book Sales

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

Tuesday, 10 August 2010

Hidden Histories: Discovering the Heritage of Wales

Hidden Histories: Discovering the Heritage of Wales
In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop

Hidden Histories: Discovering the Heritage of Wales

By A.P. Wakelin, Editor and R.A. Griffiths, 2008.

Hidden Histories shows how the heritage of Wales has been rediscovered and understood during a century of investigation. One hundred picture essays, supported by concise introductions to each era, illustrate sites, buildings and monuments that reflect the story of Wales from prehistory to the present. This beautiful book will be an informative companion for anyone interested in the life and heritage of Wales, whether living in Wales, visiting it or admiring it from afar.

Hidden Histories is accompanied by a five-part BBC television series of the same title, following the experts of the Royal Commission as they reveal new interpretations of the heritage of Wales, to be broadcast on BBC2 Wales from November 2008.

CONTENTS
Forward by Huw Edwards
A Great Welsh Chapel: Capel Als, Llanelli

Introduction: Hidden Histories

One Hundred Years of Investigation
The Early Inventories
The Pen Llystyn Excavations
Houses of the Welsh Countryside
The Glamorgan Inventories

The Prehistory of Wales

Paviland Cave and the Ice Age Hunters
After the Ice Age
Banc Du: The Causewayed Enclosure of Wales
Neolithic Chambered Tombs
Neolithic Henge Monuments: Llandegai
Carn Meini and the Preseli Bluestones
Neolithic Manufacture: The Mynydd Rhiw Axe Factory
Great Neolithic Enclosures: The Walton Basin
The Stone Circles of Wales
The Origins of Hillforts

Iron Age and Roman Wales
Surveying Iron Age Hillforts: Gaer Fawr
Interpreting Iron Age Wales: Hen Gaer
Tre'r Ceiri and the Stone Forts of Llyn
Lost Defended Enclosures
Surviving Landscapes of the Prehistoric Farmers: Cros-y-gedol
The Roman Army on Campaign
Advances in Roman Military Studies: Tomen-y-mur
Roman Roads
Villas: Llantwit Major
Roman Towns

Early Medieval Wales
Early Inscriptions and their Language
An Early Medieval Settlement: Gateholm Island
Recording Early Medieval Inscribed Stones
Early Medieval Sculpture
Defence against the Vikings: Llanbedrgoch
The Mysterious Dykes of Early Medieval Wales
A Royal Site: Llan-gors Crannog
Later Inscriptions and the Use of Languages
Commemorating a King: The Pillar of Eliseg
Discovering Early Medieval Religious Sites

The Middle Ages
The Humane Landscape
Castles and Courts
Later Castles and Residences
Religious Life and Churches
Monks and Pilgrims
Towns
Sea and Coast
Houses and Homes: Ty-draw
The Worlds of Work and Leisure
Commemoration and the Arts

Early Modern Wales
A Welsh Longhouse: Nannerth-ganol
Royal House, Machynlleth
Hidden Architectural Detail in Denbigh
Post-Medieval Church Wall Paintings
Dr John Davies of Mallwyd and his Tower
Marsh House: A Fortified Warehouse
Newton House, Llandeilo
'Painted Tapestries': Discoveries at Ciliau
Maesyronnen Chapel, Glasbury
The Corbelled Pigsty: 'A Palace for Swine'

The First Industrial Nation
Uncovering a Swansea Copperworks
Industrial Transport: The Swansea Canal and its Railways
An Engineering Masterpiece: Pontcysyllte Aqueduct
A Royal Dockyard and New Town: Pembroke Dock
The Age of Improvement
The Iron Towns: Blaenavon
Depopulation in thr Uplands: Penblaenmilo
Marine Transport
Protecting the Shipping Lanes: Lighthouses
Picturesque Wales and the Early Tourists: Hafod

Victorian Society
The Victorian Cottage
Welfare and the Workhouse: Albro Castle
Victorian Schools
The Slate Industry
Victorian Churches
Nonconformist Chapels
Leighton Park Farm
William Burges and High Victorian Architecture
The Short Heyday of the Victorian Mansion
The Rise of Mass Tourism

Early Twentieth-Century Wales
National Institutions
Official Buildings: The PSA Collection
Water for Birmingham: The Elan Valley Water Scheme
A North Wales Architect: The Herbert L. North Collection
The Garden Village Movement
The Experience of War: Penally Practice Trenches
Remembering the Great War
Coal's Heyday: Taff Merthyr Colliery
Modernisation in the Countryside:Pont Llanio Milk Factory
Defence from Invasion in the Second World War

Post-war Wales
Modernism: The Dunlop Semtex Factory
Post-war Housing: The Newport Prefabs
The Decline of Cottage Life: A letter from Kate Roberts to Peter Smith
The Decline of the Railways: The Rokeby Collection
Clough Williams-Ellis and Post-1915 Poertmeirion
Award-winning Houses: 1-6 Little Orchard
Architecture for Wales: Plas Menai
Closing the Asylums
Survivors: The Gee Printing Works
Eco Housing

Into the Future
Major Construction Projects: The Millennium Stadium
Dating the Work of the Master Carpenter: Old Impton
Buildings at Risk: Prestatyn Holiday Camp
Pointing to the Future: Digital Technologies
Uncertain Heritage: The Search for Battle Sites

Royal Commissioners, 1908-2008
Further Reading
Principal Publications by the Royal Commission, 1911-2008
List of Contributors
Acknowledgements
Map of Historic Counties
Index

 •     328 pages, full colour
 •     100 superb main images
 •     Over 300 supporting images
 •     Interpretive essays and period introductions by authorities in their fields
 •     Foreword by Huw Edwards
 •     Further reading
 •     ISBN: 978-1-871184-35-8 (English language edition)

Related Links:
Hidden Histories: Discovering the Heritage of Wales Welsh
Hidden Histories: Discovering the Heritage of Wales English
Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
  Share this post:

  Monday, 9 August 2010

  Pontcysyllte Aqueduct & Canal: Nomination as a World Heritage Site

  Pontcysyllte Aqueduct & Canal:
  Nomination as a World Heritage Site
  In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop

  Pontcysyllte Aqueduct & Canal: Nomination as a World Heritage Site

  Gan A.P. Wakelin, 2008.

  Golygwyd gan Peter Wakelin, 2008

  Mae Traphont Ddwr Pontcysyllte yn eicon o Chwyldro Diwydiannol cyntaf y byd ac am ddau gan mlynedd hi oedd y draphont uchaf ar unrhyw gamlas yn y byd. Cafodd dwy draphont ddwr arloesol Pontcysyllte a’r Waun eu codi yng ngogledd-ddwyrain Cymru rhwng 1795 a 1808 yn rhan o un filltir ar ddeg o’r Gamlas Arwrol gyntaf yn oes aur codi camlesi, a hwy oedd gwaith mwyaf dau o’r dynion galluocaf yn hanes peirianneg sifil, Thomas Telford a William Jessop. Yn y gyfrol awdurdodol hon, sy’n gyforiog o ddarluniau, fe asesir pwysigrwydd rhyngwladol y cyfan, manylir ar lwybr y gamlas ac fe drafodir y gwaith cadwraeth. Nod llunio’r gyfrol yw cyfiawnhau’r cais i gynnwys y gyfres hon o henebion, sydd o bwys byd-eang, ar Restr Treftadaeth y Byd. Cyhoeddir y gyfrol gan y Comisiwn Brenhinol a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gyda chyllid gan Cadw ac ar ran Grwp Llywio Safleoedd Treftadaeth Byd, gr?p a gyd-arweinir hefyd gan Ddyfrffyrdd Prydain.

  Clawr: Caled
  Maint: 210 x 297mm
  Tudalennau: 232
  Darluniau: 401
  ISBN: 1871184310

  Pontcysyllte Aqueduct & Canal: Nomination as a World Heritage Site
  By A.P. Wakelin, 2008.

  Edited by A.P.Wakelin

  An icon of the world’s first Industrial Revolution, the ‘sky-borne’ waterway over the Pontcysyllte Aqueduct remained the world’s highest canal aqueduct for two hundred years. Built in north-east Wales between 1795 and 1808, the innovative Pontcysyllte and Chirk Aqueducts were built on eleven miles of heavily engineered waterway that formed the first Heroic Canal of the great age of waterways construction. It was the greatest work of two of the outstanding figures in the history of civil engineering: Thomas Telford and William Jessop. The international importance is assessed, the route described in detail and conservation work discussed in this profusely illustrated and authoritative volume written to justify the inscription of this globally important series of monuments on the World Heritage List. Published by the Royal Commission and Wrexham County Borough Council with funding from Cadw, on behalf of the World heritage Site Steering Group which is also co-led by British Waterways.

  Cover: Hardback
  Size: 210 x 297mm
  Pages: 232
  Illustrations: 401
  ISBN: 1871184310

  Related Links
  :
  Pontcysyllte Aqueduct & Canal: Nomination as a World Heritage Site Welsh
  Pontcysyllte Aqueduct & Canal: Nomination as a World Heritage Site English
  Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
   Share this post:

   Commission’s Image Inspires National Eisteddfod Art

   The Smalls lighthouse,
   Pembrokeshire.
   DI2008_0797     NPRN
   34350
   One of the most prominent artworks in the Lle Celf, the art exhibition at this year’s National Eisteddfod in Ebbw Vale, was inspired by the work of the Royal Commission. Sculptor David Hastie from Swansea was prompted to build his 8-metre high timber installation ‘Model of an Abandoned Lighthouse’ after seeing a reconstruction drawing of the Smalls lighthouse by the late Douglas Hague, who was an investigator with the Royal Commission from 1948 to 1981. Hague surveyed the remains of the structure on the Smalls in the 1970s and researched early accounts of the building. His illustration, showing how the spindly structure may have looked, has been published in two of the Commission’s books – Hague’s Lighthouses of Wales – their Architecture and Archaeology (1994) and Hidden Histories: Discovering the Heritage of Wales (2008).

   The Smalls lighthouse, off the western tip of Pembrokeshire, was the first in Britain to be built on piles, and represented a pioneering use of cast iron. Completed in 1776, it was designed by a musical instrument maker, John Phillips. The timber and cast-iron piles allowed the sea to pass beneath the light and it survived the harsh conditions for nearly a century, being replaced by a stone tower only in 1861.
   Model of an Abandoned Lighthouse by
   David Hastie
   David Hastie has even followed up his interest in the lighthouse by going out to the site and finding a remaining piece of one of the piles. He has asked the Royal Commission for information about other structures that may inspire future works.
   Photograph courtesy of David Hastie
   Link:
   www.davidhastie.info
   Share this post:

   Sunday, 8 August 2010

   Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru

   Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru
   In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop

   Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru

   Gan A.P. Wakelin, golygydd and R.A. Griffiths, golygydd, 2008.

   Yn Trysorau Cudd dangosir sut y mae treftadaeth Cymru wedi’i hailddarganfod a’i hail-ddehongli yn ystod canrif o ymchwil. Ceir ynddo gant o draethodau ac amryw byd o luniau, ynghyd â rhagymadrodd cryno i bob cyfnod, a’r cyfan yn darlunio safleoedd, adeiladau a henebion sy’n cyfleu hanes Cymru o gyfnod cynhanes hyd heddiw. Bydd y llyfr hardd hwn yn gydymaith gwybodus i bawb sy’n ymddiddori ym mywyd a threftadaeth Cymru, boed hwy’n byw yng Nghymru, yn ymweld â hi neu’n ei hedmygu o bell.

   Yn fuan ar ôl cyhoeddi Trysorau Cudd, fe ddarlledir ar BBC2 Cymru, o fis Tachwedd 2008 ymlaen, gyfres deledu mewn pum rhan gan y BBC o dan y teitl Hidden Histories. Bydd hi’n dilyn arbenigwyr y Comisiwn Brenhinol wrth iddynt ddadlennu dehongliadau newydd o dreftadaeth Cymru.

   Gwerthu Llyfrau


   CYNNWYS
   Rhagair gan Huw Edwards
   Capel Cymraeg o Fri: Capel Als, Llanelli

   Rhagymadrodd: Trysorau Cudd

   Can Mlynedd o'r Comisiwn Brenhinol
   Yr Inventories Cynnar
   Cloddio ym Mhenllystyn
   Houses of the Welsh Countryside
   Inventories Morgannwg

   Cynhanes
   Ogof Pen-yfai (Paviland) a Helwyr Oes yr la
   Wedi Oes yr la
   Banc Du: Clostiroedd Sarnau Cymru
   Beddrodau Siambr Neolithig
   Hengorau Neolithig: Llandygai
   Carn Meini a Cherrig Glas y Preseli
   Gweithgynyrchu Neolithig: Ffatri Fwyeill Mynydd Rhiw
   Llociau Neolithig Mawr: Basn Walton
   Cylchoedd Cerrig Cymru
   Tarddiad Bryngaerau

   Cymru'r Oes Haearn a Chymru Rufeinig
   Archwilio Bryngaerau o'r Oes Haearn: Y Gaer Fawr
   Dehongli Cymru'r Oes Haearn: Yr Hen Gaer
   Tre'r Ceiri a Chaerau Cerrig Llyn
   Llociau Amddiffynedig Coll
   Tirweddau sydd wedi goroesi ers adeg y Ffermwyr Cynhanesyddol: Crosygedol
   Ymgyrchoedd y Fyddin Rufeinig
   Datblygiadau mewn Astudiaethau Milwrol Rhufeinig: Tomen-y-mur
   Ffyrdd Rhufeinig
   Filau: Llanilltud Fawr
   Trefi Rhufeinig

   Cymru'r Oesoedd Canol Cynnar
   Arysgrifau Cynnar a'u Hiaith
   Anheddiad Canoloesol Cynnar: Ynys Gateholm
   Cofnodi Meini Arysgrifenedig Canoloesol Cynnar
   Cerfluniau Canoloesol Cynnar
   Amddiffynfa rhag y Llychlynwyr: Llanbedr-goch
   Dirgelwch Cloddiau Cymru'r Oesoedd Canol Cynnar
   Safle Brenhinol: Crannog Llyn Syfaddan
   Arysgrifau Diweddarach a'r leithoedd arnynt
   Coffau Brenin: Piler Eliseg
   Dod o hyd i Safleoedd Crefyddol Canoloesol Cynnar

   Yr Oesoedd Canol
   Y Dirwedd Dirion
   Cestyll a Llysoedd
   Y Cestyll a'r Preswylfeydd Diweddarach
   Bywyd Crefyddol a'r Eglwysi
   Mynachod a Phererinion
   Trefi
   Y Mor a'r Arfordir
   Tai a Chartrefi
   Gwaith a Hamdden
   Coffau a'r Celfyddydau

   Cymru Foden Gynnar
   Ty Hir: Nannerth-ganol
   Royal House, Machynlleth
   Manylion Pensaerniol Cudd yn Ninbych
   Murluniau Eglwysig Ol-Ganoloesol
   Dr John Davies, Mallwyd a'i Dwr
   Marsh House: Warws Amddiffynedig
   Ty Newton (Plas Dinefwr), Llandeilo
   'Tapestriau Peintiedig': Darganfyddiadau yn y Ciliau
   Capel Maesyronnen ger y Clas-ar-Wy
   Y Twlc Corbelog: 'Palas i Fochyn'

   Y Genedl Ddiwydiannol Gyntaf
   Dod o hyd i Olion Gwaith Copr yn abertawe
   Cludiant Diwydiannol: Camlas Abertawe a'i Rheilffyrdd
   Campwaith Peirianyddol: Traphont Ddwr Pontcysyllte
   Lard Longau Frenhinol a Thref Newydd: Doc Penfro
   Oes y Gwelliannau
   Y Trefi Haearn: Blaenagfon
   Diboblogi'r Uwchdiroedd: Penblaenmilo
   Cludiant Mor
   Diogelu'r Lonydd Hwylio: Goleudai
   Cymru Bictwresg a'r Twristiaid Cynnar: Yr Hafod

   Cymdeithas Oes Fictoria
   Bywyd mewn Bwthyn
   Lles a'r Tloty: Castell Albro
   Addysg ac Ysgolion
   Y Diwydiant Llechi
   EglwysiOes Fictoria
   Capel Anghydffurfiol
   Ystrad Leighton Park
   William Burges a Phensaerniaeth Uchel-Fictoraidd
   Anterth Byr y Plasty Fictoraidd
   Twf Twristiaeth ar Raddfa Fawr

   Cymru ym Mlynyddoedd Cynnar yr Ugeinfed Ganrif
   Sefydliadau Cenedlaethol
   Adeiladau Swyddogol: Casgliad y Gweithredwyr Gwasanaethau Eiddo
   Dwr i Birmingham: Cynllun Dwr Cwm Elan
   Pensaer yn y Gogledd: Casgliad Herbert L. North
   Mudiad y Gardd-Bentrefi
   Profiad o Ryfel: Ffosydd Ymarfer Penalun
   Y Rhwyg o Golli'r Hogia
   Dyddiau Gorau'r Maes Glo: Pwll Glo Taf Merthyr
   Moderneiddio yng Nghefn Gwlad: Ffatri Laeth Pontllanio
   Amddiffyn rhag Goresgyniad yn ystod yr Ail Ryfel Byd

   Cymru wedi'r Ail Ryfel Byd
   Moderniaeth: Ffatri Dunlop Semtex
   Tai wedi'r Ail Ryfel Byd: Tai Parod Casnewydd
   Dirywiad Bywyd y Bwthyn: Llythyr Kate Roberts at Peter Smith
   Dirywiad y Rheilffyrdd: Casgliad Rokeby
   Clough Williams-Ellis a Poertmeirion wedi 1945
   Tai Arobryn: 1-6 Little Orchard
   Pensaerniaeth i Gymru: Plas Menai
   Cau'r Gwallgofdai
   Goroeswyr: Gwaith Argraffu Gwasg Gee
   Eco-dai

   Ymlaen i'r Dyfodol
   Prosiectau Adeiladu Mawr: Stadiwm y Mileniwn
   Dyddio Gwaith Pen-saer: Old Impton
   Adeiladau mwen Perygl: Gwersyll Gwyliau Prestatyn
   Edrych tua'r Dyfodol: Technolegau Digidol
   Treftadaeth Ansicr: Chwilio am Safleoedd Brwydrau

   Y Comisiynwyr Brenhinol, 1908-2008
   Darllen Pellach
   Prif Gyhoeddiadau'r Comisiwn Brenhinol, 1911-2008
   Rhestr o'r Cyfranwyr
   Diolchiadau
   Map o'r Siroedd Hanesyddol
   Mynegai

   •     328 o dudalennau, lliw llawn
   •     100 o brif ddelweddau gwych
   •     Dros 300 o ddelweddau atodol
   •     Ysgrifau deongliadol a chyflwyniadau i gyfnodau gan rai sy’n awdurdodau yn eu maes
   •     Rhagair gan Huw Edwards
   •     Darllen pellach
   •     ISBN: 978-1-871184-36-5 (yr argraffiad Cymraeg)

   Related Links:
   Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru Welsh
   Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru English
   Share this post:

   Saturday, 7 August 2010

   International Transport & the Significance of the Pontcysyllte Aqueduct and Llangollen Canal (Industrial Patrimony 18)

   International Transport & the Significance of the
   Pontcysyllte Aqueduct and Llangollen Canal
   (Industrial Patrimony 18)
   In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop

   International Transport & the Significance of the Pontcysyllte Aqueduct and Llangollen Canal (Industrial Patrimony 18)

   Gan L. Bergeron, Editor, 2007.

   Golygwyd gan Louis Bergeron, 2007.

   Mae tri-chwarter y gyfrol hon, a gyhoeddir yn y gyfres ryngwladol ar archaeoleg ddiwydiannol Industrial Patrimony, yn ymwneud â thrafodaethau gr?p o arbenigwyr rhyngwladol yn y gynhadledd arbennig a gynhaliwyd yn gynnar yn 2007 i benderfynu ar bwysigrwydd byd-eang Traphontydd D?r Pontcysyllte a’r Waun a Chamlas Llangollen. Ymhlith y papurau, sy’n cynnwys darluniau helaeth, mae un gan Peter Wakelin ar ddylanwad Traphont Dd?r Pontcysyllte; ar dreftadaeth ddiwydiannol y byd gan Stuart Smith; Stephen Hughes ar gamlesi rhyngwladol; adfywio Blaenafon gan John Rodger; y Ffordd i Gaergybi gan Barrie Trinder; John Hume ar Gamlas Telford-Jessop yn yr Alban; Treftadaeth Gwybodaeth Telford gan Gordon Masterton; David Gwyn ar Reilffyrdd Camlas Llangollen; tirwedd ddiwylliannol hyfryd y gamlas gan Barrie Trinder a David Gwyn; Susan Fielding ar gofnodi Camlas Llangollen; cadwraeth gan Peter Birch a Nigel Crowe; Miles Oglethorpe ar Bont Afon Forth a chasgliadau’r gynhadledd gan Stephen Hughes.

   Clawr: Caled
   Maint: 212 x 297mm
   Tudalennau: 163
   Darluniau: 133

   International Transport & the Significance of the Pontcysyllte Aqueduct and Llangollen Canal (Industrial Patrimony 18)

   By L. Bergeron, Editor, 2007.

   Edited by Louise Bergeron, 2007.

   Three-quarters of this volume published in the international industrial archaeology series Industrial Patrimony is concerned with the discussions of a group of international experts at a special conference held in early 2007 to determine the global importance of the Pontcysyllte and Chirk Aqueducts and the adjacent Llangollen Canal. Well illustrated papers include Peter Wakelin on the influence of Pontcysyllte Aqueduct; on industrial world heritage by Stuart Smith; Stephen Hughes on international canals; Blaenavon regeneration by John Rodger; the Holyhead Road by Barrie Trinder; John Hume on the Telford-Jessop Canal in Scotland; the Knowledge Legacy of Telford by Gordon Masterton; David Gwyn on the Llangollen Canal Railways; the sublime cultural landscape of the canal by Barrie Trinder & David Gwyn; Susan Fielding on recording the Llangollen Canal; conservation by Peter Birch & Nigel Crowe; Miles Oglethorpe on the Forth Bridge and conclusions of the conference by Stephen Hughes.

   Cover: Hardback
   Size: 212 x 297mm
   Pages: 163
   Illustrations: 133

   Related Links
   :
   International Transport & the Significance of the Pontcysyllte Aqueduct and Llangollen Canal (Industrial Patrimony 18) Welsh
   International Transport & the Significance of the Pontcysyllte Aqueduct and Llangollen Canal (Industrial Patrimony 18) English
   Share this post:

   LinkWithin

   Related Posts with Thumbnails