Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Wednesday, 1 August 2012

Dewch i gyfarfod â’r Comisiwn Brenhinol yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr Wythnos Nesaf

Eisteddfod Genedlaethol, 2012

Dewch i gyfarfod â’r Comisiwn Brenhinol yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos nesaf, o’r 4ydd i’r 11eg o Awst ar stondin 511-514. Bydd staff wrth law drwy’r wythnos i ateb cwestiynau ac i arddangos ein cronfa ddata ar-lein, Coflein. Bydd yr arddangosfa newydd eleni yn cynnwys paneli ar dreftadaeth chwaraeon cyfoethog Cymru ym mlwyddyn y Gemau Olympaidd, Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru, a delweddau o faes yr Eisteddfod. Dewch i nôl copi di-dâl o lyfryn y Comisiwn Brenhinol ar Forgannwg, y sir sy’n croesawu’r ŵyl eleni. Bydd gostyngiad o 10% ar ein cyhoeddiadau, gan gynnwys ein cyhoeddiad diweddaraf uchel ei glod Cymru Hanesyddol o’r Awyr: Historic Wales From Above gan Dr Toby Driver a Dr Oliver Davies. Bydd y Comisiwn Brenhinol yn cyflwyno dwy sgwrs arbennig yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Ar Ddydd Mawrth y 7fed o Awst, am 11 o’r gloch, bydd Spencer Smith, un o ymchwilwyr y Comisiwn Brenhinol, yn siarad am Cofnodi Treftadaeth Cymru Trwy Gelfyddyd: Gwaith Falcon Hildred. Y diwrnod wedyn, bydd Dr Eurwyn Wiliam, Cadeirydd y Comisiwn Brenhinol, yn rhoi sgwrs ar Morgannwg Hanesyddol o’r Awyr am 1 o’r gloch. Cynhelir y ddwy ddarlith ym Mhabell y Cymdeithasau 2 ar y Maes. Mae croeso cynnes i bawb, felly dewch yn llu a gobeithiwn eich gweld chi yno!


 Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales


Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails