Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Thursday, 23 August 2012

2012 Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig

Yr Athro Chris Williams, Comisiynydd a Chadeirydd Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig, yn barod i gyflwyno’r gwobrau, sy’n cynnwys cyhoeddiad y Comisiwn Brenhinol Hidden Histories, i’r ysgolion.

Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Edwardsville, Treharris, Merthyr Tudful ac Ysgol Uwchradd Dewi Sant, Saltney, Sir y Fflint ar ennill gwobrau’r Comisiwn Brenhinol yn y gystadleuaeth Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails