Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Wednesday, 29 August 2012

Bythynnod: Cartrefi o Waith Cartref

Anheddiad mwynwyr yn Hen Barc, Cwmystwyth, Sir Aberteifi.
DS2009_104_006  NPRN 409281

Ni roddwyd erioed fwy o brawf ar ddyfeisgarwch cynhenid tlodion cefn gwlad nag wrth adeiladu’r tai y bu’n rhaid iddynt, yn aml, eu codi iddynt eu hunain - cartrefi o waith cartref go-iawn.

Bythynnod yw’r enw ar yr anheddau bychain hyn nad oes ganddynt, yn aml, fwy o dir  na gardd neu, ar y gorau, dyddyn nad oedd yn ddigon i roi bywoliaeth, a bythynwyr yw’r enw ar y rhai a drigai ynddynt.

Gweld delweddau pellach o Bythynnod: Cartrefi o waith cartref

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails