Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Sunday, 8 August 2010

Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru

Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru
In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop

Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru

Gan A.P. Wakelin, golygydd and R.A. Griffiths, golygydd, 2008.

Yn Trysorau Cudd dangosir sut y mae treftadaeth Cymru wedi’i hailddarganfod a’i hail-ddehongli yn ystod canrif o ymchwil. Ceir ynddo gant o draethodau ac amryw byd o luniau, ynghyd â rhagymadrodd cryno i bob cyfnod, a’r cyfan yn darlunio safleoedd, adeiladau a henebion sy’n cyfleu hanes Cymru o gyfnod cynhanes hyd heddiw. Bydd y llyfr hardd hwn yn gydymaith gwybodus i bawb sy’n ymddiddori ym mywyd a threftadaeth Cymru, boed hwy’n byw yng Nghymru, yn ymweld â hi neu’n ei hedmygu o bell.

Yn fuan ar ôl cyhoeddi Trysorau Cudd, fe ddarlledir ar BBC2 Cymru, o fis Tachwedd 2008 ymlaen, gyfres deledu mewn pum rhan gan y BBC o dan y teitl Hidden Histories. Bydd hi’n dilyn arbenigwyr y Comisiwn Brenhinol wrth iddynt ddadlennu dehongliadau newydd o dreftadaeth Cymru.

Gwerthu Llyfrau


CYNNWYS
Rhagair gan Huw Edwards
Capel Cymraeg o Fri: Capel Als, Llanelli

Rhagymadrodd: Trysorau Cudd

Can Mlynedd o'r Comisiwn Brenhinol
Yr Inventories Cynnar
Cloddio ym Mhenllystyn
Houses of the Welsh Countryside
Inventories Morgannwg

Cynhanes
Ogof Pen-yfai (Paviland) a Helwyr Oes yr la
Wedi Oes yr la
Banc Du: Clostiroedd Sarnau Cymru
Beddrodau Siambr Neolithig
Hengorau Neolithig: Llandygai
Carn Meini a Cherrig Glas y Preseli
Gweithgynyrchu Neolithig: Ffatri Fwyeill Mynydd Rhiw
Llociau Neolithig Mawr: Basn Walton
Cylchoedd Cerrig Cymru
Tarddiad Bryngaerau

Cymru'r Oes Haearn a Chymru Rufeinig
Archwilio Bryngaerau o'r Oes Haearn: Y Gaer Fawr
Dehongli Cymru'r Oes Haearn: Yr Hen Gaer
Tre'r Ceiri a Chaerau Cerrig Llyn
Llociau Amddiffynedig Coll
Tirweddau sydd wedi goroesi ers adeg y Ffermwyr Cynhanesyddol: Crosygedol
Ymgyrchoedd y Fyddin Rufeinig
Datblygiadau mewn Astudiaethau Milwrol Rhufeinig: Tomen-y-mur
Ffyrdd Rhufeinig
Filau: Llanilltud Fawr
Trefi Rhufeinig

Cymru'r Oesoedd Canol Cynnar
Arysgrifau Cynnar a'u Hiaith
Anheddiad Canoloesol Cynnar: Ynys Gateholm
Cofnodi Meini Arysgrifenedig Canoloesol Cynnar
Cerfluniau Canoloesol Cynnar
Amddiffynfa rhag y Llychlynwyr: Llanbedr-goch
Dirgelwch Cloddiau Cymru'r Oesoedd Canol Cynnar
Safle Brenhinol: Crannog Llyn Syfaddan
Arysgrifau Diweddarach a'r leithoedd arnynt
Coffau Brenin: Piler Eliseg
Dod o hyd i Safleoedd Crefyddol Canoloesol Cynnar

Yr Oesoedd Canol
Y Dirwedd Dirion
Cestyll a Llysoedd
Y Cestyll a'r Preswylfeydd Diweddarach
Bywyd Crefyddol a'r Eglwysi
Mynachod a Phererinion
Trefi
Y Mor a'r Arfordir
Tai a Chartrefi
Gwaith a Hamdden
Coffau a'r Celfyddydau

Cymru Foden Gynnar
Ty Hir: Nannerth-ganol
Royal House, Machynlleth
Manylion Pensaerniol Cudd yn Ninbych
Murluniau Eglwysig Ol-Ganoloesol
Dr John Davies, Mallwyd a'i Dwr
Marsh House: Warws Amddiffynedig
Ty Newton (Plas Dinefwr), Llandeilo
'Tapestriau Peintiedig': Darganfyddiadau yn y Ciliau
Capel Maesyronnen ger y Clas-ar-Wy
Y Twlc Corbelog: 'Palas i Fochyn'

Y Genedl Ddiwydiannol Gyntaf
Dod o hyd i Olion Gwaith Copr yn abertawe
Cludiant Diwydiannol: Camlas Abertawe a'i Rheilffyrdd
Campwaith Peirianyddol: Traphont Ddwr Pontcysyllte
Lard Longau Frenhinol a Thref Newydd: Doc Penfro
Oes y Gwelliannau
Y Trefi Haearn: Blaenagfon
Diboblogi'r Uwchdiroedd: Penblaenmilo
Cludiant Mor
Diogelu'r Lonydd Hwylio: Goleudai
Cymru Bictwresg a'r Twristiaid Cynnar: Yr Hafod

Cymdeithas Oes Fictoria
Bywyd mewn Bwthyn
Lles a'r Tloty: Castell Albro
Addysg ac Ysgolion
Y Diwydiant Llechi
EglwysiOes Fictoria
Capel Anghydffurfiol
Ystrad Leighton Park
William Burges a Phensaerniaeth Uchel-Fictoraidd
Anterth Byr y Plasty Fictoraidd
Twf Twristiaeth ar Raddfa Fawr

Cymru ym Mlynyddoedd Cynnar yr Ugeinfed Ganrif
Sefydliadau Cenedlaethol
Adeiladau Swyddogol: Casgliad y Gweithredwyr Gwasanaethau Eiddo
Dwr i Birmingham: Cynllun Dwr Cwm Elan
Pensaer yn y Gogledd: Casgliad Herbert L. North
Mudiad y Gardd-Bentrefi
Profiad o Ryfel: Ffosydd Ymarfer Penalun
Y Rhwyg o Golli'r Hogia
Dyddiau Gorau'r Maes Glo: Pwll Glo Taf Merthyr
Moderneiddio yng Nghefn Gwlad: Ffatri Laeth Pontllanio
Amddiffyn rhag Goresgyniad yn ystod yr Ail Ryfel Byd

Cymru wedi'r Ail Ryfel Byd
Moderniaeth: Ffatri Dunlop Semtex
Tai wedi'r Ail Ryfel Byd: Tai Parod Casnewydd
Dirywiad Bywyd y Bwthyn: Llythyr Kate Roberts at Peter Smith
Dirywiad y Rheilffyrdd: Casgliad Rokeby
Clough Williams-Ellis a Poertmeirion wedi 1945
Tai Arobryn: 1-6 Little Orchard
Pensaerniaeth i Gymru: Plas Menai
Cau'r Gwallgofdai
Goroeswyr: Gwaith Argraffu Gwasg Gee
Eco-dai

Ymlaen i'r Dyfodol
Prosiectau Adeiladu Mawr: Stadiwm y Mileniwn
Dyddio Gwaith Pen-saer: Old Impton
Adeiladau mwen Perygl: Gwersyll Gwyliau Prestatyn
Edrych tua'r Dyfodol: Technolegau Digidol
Treftadaeth Ansicr: Chwilio am Safleoedd Brwydrau

Y Comisiynwyr Brenhinol, 1908-2008
Darllen Pellach
Prif Gyhoeddiadau'r Comisiwn Brenhinol, 1911-2008
Rhestr o'r Cyfranwyr
Diolchiadau
Map o'r Siroedd Hanesyddol
Mynegai

  •     328 o dudalennau, lliw llawn
  •     100 o brif ddelweddau gwych
  •     Dros 300 o ddelweddau atodol
  •     Ysgrifau deongliadol a chyflwyniadau i gyfnodau gan rai sy’n awdurdodau yn eu maes
  •     Rhagair gan Huw Edwards
  •     Darllen pellach
  •     ISBN: 978-1-871184-36-5 (yr argraffiad Cymraeg)

Related Links:
Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru Welsh
Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru English
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails