Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Monday, 9 August 2010

Pontcysyllte Aqueduct & Canal: Nomination as a World Heritage Site

Pontcysyllte Aqueduct & Canal:
Nomination as a World Heritage Site
In its first century, the Royal Commission has produced more than 55 major publications. These have already made an enormous contribution to the understanding of the archaeological, built and maritime heritage of Wales, and many more books are in the pipeline. All of the publications are available in public and institutional libraries throughout Wales as well as in the Commission’s library and archive search room in Aberystwyth. Books still available for sale are listed in the Bookshop

Pontcysyllte Aqueduct & Canal: Nomination as a World Heritage Site

Gan A.P. Wakelin, 2008.

Golygwyd gan Peter Wakelin, 2008

Mae Traphont Ddwr Pontcysyllte yn eicon o Chwyldro Diwydiannol cyntaf y byd ac am ddau gan mlynedd hi oedd y draphont uchaf ar unrhyw gamlas yn y byd. Cafodd dwy draphont ddwr arloesol Pontcysyllte a’r Waun eu codi yng ngogledd-ddwyrain Cymru rhwng 1795 a 1808 yn rhan o un filltir ar ddeg o’r Gamlas Arwrol gyntaf yn oes aur codi camlesi, a hwy oedd gwaith mwyaf dau o’r dynion galluocaf yn hanes peirianneg sifil, Thomas Telford a William Jessop. Yn y gyfrol awdurdodol hon, sy’n gyforiog o ddarluniau, fe asesir pwysigrwydd rhyngwladol y cyfan, manylir ar lwybr y gamlas ac fe drafodir y gwaith cadwraeth. Nod llunio’r gyfrol yw cyfiawnhau’r cais i gynnwys y gyfres hon o henebion, sydd o bwys byd-eang, ar Restr Treftadaeth y Byd. Cyhoeddir y gyfrol gan y Comisiwn Brenhinol a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, gyda chyllid gan Cadw ac ar ran Grwp Llywio Safleoedd Treftadaeth Byd, gr?p a gyd-arweinir hefyd gan Ddyfrffyrdd Prydain.

Clawr: Caled
Maint: 210 x 297mm
Tudalennau: 232
Darluniau: 401
ISBN: 1871184310

Pontcysyllte Aqueduct & Canal: Nomination as a World Heritage Site
By A.P. Wakelin, 2008.

Edited by A.P.Wakelin

An icon of the world’s first Industrial Revolution, the ‘sky-borne’ waterway over the Pontcysyllte Aqueduct remained the world’s highest canal aqueduct for two hundred years. Built in north-east Wales between 1795 and 1808, the innovative Pontcysyllte and Chirk Aqueducts were built on eleven miles of heavily engineered waterway that formed the first Heroic Canal of the great age of waterways construction. It was the greatest work of two of the outstanding figures in the history of civil engineering: Thomas Telford and William Jessop. The international importance is assessed, the route described in detail and conservation work discussed in this profusely illustrated and authoritative volume written to justify the inscription of this globally important series of monuments on the World Heritage List. Published by the Royal Commission and Wrexham County Borough Council with funding from Cadw, on behalf of the World heritage Site Steering Group which is also co-led by British Waterways.

Cover: Hardback
Size: 210 x 297mm
Pages: 232
Illustrations: 401
ISBN: 1871184310

Related Links
:
Pontcysyllte Aqueduct & Canal: Nomination as a World Heritage Site Welsh
Pontcysyllte Aqueduct & Canal: Nomination as a World Heritage Site English
Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
  Share this post:

  0 comments:

  Post a Comment

  www.rcahmw.gov.uk
  Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

  LinkWithin

  Related Posts with Thumbnails