Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Tuesday, 20 April 2010

Y Bwthyn Cymreig: Arferion adeiladu tlodion y Gymru wledig 1750-1900

Y Bwthyn Cymreig
Gan Eurwyn Wiliam, 2010

Er mai'r bwythyn traddodiadol yw o nodweddion mwyaf arbennig tirwedd Cymru, mae ef bellach yn adeilad eithaf prin am i filoedd o enghreifftiau ohono ddiflannu dros y can mlynedd diwethaf. Er hynny, dysgwyd llawer iawn amando drwy astudio'r adeiladau sydd wedi goroesi a thrwy gofnodi eraill yn ofalus cyn iddynt ddarfod o'r tir. Mae'r waliau o bridd neu goed, y lloriau cerrig a'r toeon o frwyn, tywyrch neu gerrig yn yr adeiladau diymhongar hynny, a'u nodweddion eraill, yn adrodd hanes eithriadol o ddiddorol am draddodiadau lleol arbennig, am y sgiliau a drosglwyddwyd o genhedlaeth i genhedlaeth, ac am ymdrech gwerin gwlad i oroesi.

Clawr: Caled
Maint: 280 x 220mm
Tudalennau: 288
Darluniau: 212
ISBN: 9781871184389
Pris: £29.95
Clundiant: £0.00

Gwerthu Llyfrau
CBHC
Plas Crug
ABERYSTWYTH
Ceredigion
SY23 1NJ

Ffôn: 01970 621200
Ffacs: 01970 6217701
neu e-bostiwch yr adran Gwerthu Llyfrau gan ddefnyddio’r Ffurflen Ymholiad

Related Links:
Y Bwthyn Cymreig
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails