Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Wednesday, 27 July 2011

Tai Gweithwyr Cymru

Tai gweithwyr Cymru - pwysigrwydd cofnodi’r tai hyn.
Digwyddiad yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro

Dydd Mawrth, 2 Awst 2011 am 2 o’r gloch - Pabell y Cymdeithasau 2

Tai gweithwyr Cymru - pwysigrwydd cofnodi’r tai hyn.
Sgwrs gan Spencer Smith, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, ar bwysigrwydd gwaith y Comisiwn yn cofnodi tai gweithwyr Cymru.

Croeso i bawb


Hen-daid a hen-nain Spencer Smith ar garreg drws y tŷ yr oeddynt wedi’i adeiladu eu hunain yn y Rhos, Wrecsam.
Faint wyddoch chi am y tai lle ganed eich cyndeidiau?  Faint mae’r tai hyn wedi newid ers eu cyfnod hwy?  Wrth gofnodi tai gweithwyr Cymru, mae gwybodaeth wedi dod i’r amlwg ynghylch sut y newidiodd Cymru yn ystod y Chwyldro Diwydiannol yn ogystal â gwybodaeth ynghylch sut yr oedd teuluoedd yn adeiladu eu tai eu hunain.

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!

Also find us on: Facebook Twitter Flickr
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails