Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Friday, 22 July 2011

Comisiwn Brenhinol Diwrnod Agored Manylion

Diwrnod Agored
Dydd Mercher 27 Gorffennaf 2011
11:00 - 19:00
yn Adeilad y Goron, Plas Crug, Aberystwyth

• Arddangosiadau, sgyrsiau a theithiau
• Archaeoleg, pensaernïaeth a hanes lleol
• Lluniau, mapiau a darluniau
• Gweithgareddau i blant

Teithiau tywys
Taith o amgylch yr Hen Goleg a’i gyffiniau
11:30 / 15:00 - Richard Suggett

Ymweliad â’r archif - golwg tu ôl i’r llenni
12:00 / 13:45 / 15:15
Rhaid archebu lle ar y teithiau

Sgyrsiau
13:00 Toby Driver: Archaeoleg o’r Awyr yng Nghymru
14:30 Stephen Hughes: Capeli Cymru: Pensaernïaeth a Phenseiri
16:00 Gareth Edwards: Casgliadau Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru
17:30 Peter Wakelin: Safleoedd Treftadaeth Byd

Arddangosiadau drwy gydol y dydd
• Defnyddio awyrluniau
• Ffotograffiaeth ymchwiliol
• Modelu digidol 3D
• Ymchwilio archaeolegol a arforol
• Coflein - darganfod ein gorffennol ar-lein
• Casgliad y Werin Cymru

Mae’r holl ddigwyddiadau am ddim.
I gael gwybod rhagor ac archebu lle, cysylltwch â:
Ffôn: 01970 621200 / e-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Plas Crug, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1NJ

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!

Also find us on: Facebook Twitter Flickr
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails