Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Friday, 25 March 2011

This Year’s Uplands Archaeology Forum Will Be Held on 13 May 2011

Cynhelir Fforwm Archaeoleg yr Uwchdiroedd eleni ar 13 Mai 2011

Dyddiad: 25 Mawrth 2011
Manylion: Dyma wahoddiad i’r rhai sy’n ymddiddori yn archaeoleg uwchdiroedd Cymru i ymuno â ni yn Fforwm Archaeoleg yr Uwchdiroedd, 2011.

Bob blwyddyn, bydd Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn cynnal arolygon archwilio ar draws mynyddoedd a gweundiroedd Cymru fel rhan o’i brosiect ar archaeoleg yr uwchdiroedd. Diben y prosiect yw datgelu olion yr aneddiadau anghyfannedd, y ffermydd, y safleoedd defodol, yr adeiladau a’r gweithgareddau diwydiannol a adawyd ar eu hôl gan y bobl a fu’n defnyddio’r tirweddau hynny dros filoedd ar filoedd o flynyddoedd.

Ar ôl i bob rhaglen o waith maes gael ei chwblhau, fe gyflwynir y canlyniadau yng nghyfarfod blynyddol y Fforwm. Eleni, bydd y Fforwm yn agored i bawb a bydd mynediad iddo’n rhad ac am ddim. Fe’i cynhelir yng Nghanolfan Datblygu Gwledig Glasdir yn Llanrwst ar 13 Mai. Gellir cyrraedd y Ganolfan drwy ddilyn yr arwyddion ar ffordd yr A470 wrth fynd tua’r gogledd allan o dref Llanrwst.

Drannoeth, dydd Sadwrn 14 Mai, cynhelir taith dywys ar Fynydd Hiraethog. Mae’r tir hwnnw eisoes wedi’i archwilio a chyhoeddir y canlyniadau mewn llyfr y bwriadwn ei lansio yng Nghanolfan Glasdir. Cewch wybod cyn hir am fanylion y daith gerdded honno.


Agenda
10:00 Ymgynnull i gael coffi
10.30 Cyflwyniad gan y Cadeirydd, Henry Owen-John

CYFLWYNIADAU YNGHYLCH PROSIECTAU MAES Y LLYNEDD (1)
1. Yr Arennig Fawr (Meir.) Richard Hayman (Hayman a Horton)
2. Moel Siabod (Caern.) Martin Railton (North Pennine Archaeology)
3. Penllyn (ger y Bala) Richard Hayman (Hayman a Horton)

11.15 Trafod darganfyddiadau’r prosiect maes
11.30 – 11.45 Coffi

CYFLWYNIADAU YNGHYLCH PROSIECTAU MAES Y LLYNEDD (1)
4. Tiroedd Comin Bach Sir Faesyfed Jenny Hall a Paul Sambrook (Trysor)
5. Glaslyn (GDd) (Pumlumon) Richard Hayman (Hayman a Horton)
6. Uwchdiroedd Canol Morgannwg Jenny Hall a Paul Sambrook (Trysor)
7. Uwchdiroedd Gorllewin Morgannwg Jenny Hall a Paul Sambrook (Trysor)

12.45 Trafod darganfyddiadau’r prosiect maes
13.00 Cinio
13.30 Lansio Mynydd Hiraethog/The Denbigh Moors

I gofrestru, cysylltwch â Jane Durbin ar 01970 621234 neu jane.durbin@cbhc.gov.uk. Gellir cael cinio am £7.20 os archebir ef ymlaen llaw. Telir amdano â cherdyn credyd wrth gofrestru.

***************************************************** 


This year’s Uplands Archaeology Forum will be held on 13 May 2011

Date: 25 March 2011
Details: Those with an interest in the archaeology of the uplands of Wales are invited to join us at the Uplands Archaeology Forum 2011.

Each year the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales carries out exploratory surveys across the mountains and moorlands of Wales as part of its uplands archaeology project. Its purpose is to uncover traces of the abandoned settlements, farms, ritual sites, buildings and industrial activities left behind by people who used these landscapes over many thousands of years.

Following the completion of each fieldwork programme the results are presented at the annual meeting of the Forum. This year the Forum will be open to all, entry free, and will be held in Llanrwst at the Glasdir Rural Development Centre on 13 May. The Centre, which is signposted, is located in Llanrwst on the A470 road out of town going north.

The following day, Saturday 14 May, there will be a guided walk on Mynydd Hiraethog, which has already been explored, the results being published in a book which we intend to launch at Glasdir. Details for the walk will be posted shortly.


Agenda
10:00 Assemble for coffee
10.30 Introduction by Chairman, Henry Owen-John

PRESENTATIONS ON LAST YEAR’S FIELD PROJECTS (1)
1. Arenig Fawr (Mer.) Richard Hayman (Hayman & Horton)
2. Moel-siabod (Caerns.) Martin Railton (North Pennine Archaeology)
3. Penllyn (nr.Bala) Richard Hayman (Hayman & Horton)

11.15 Discussion
11.30 - 11.45 Coffee

PRESENTATIONS ON LAST YEAR’S FIELD PROJECTS (2)
4. Radnorshire Small Commons Jenny Hall & Paul Sambrook (Trysor)
5. Glaslyn (NE) (Plynlimon) Richard Hayman (Hayman & Horton)
6. Central Glamorgan Uplands Jenny Hall & Paul Sambrook (Trysor)
7. West Glamorgan Uplands Jenny Hall & Paul Sambrook (Trysor)

12.45 Discussion of field project findings
13.00 Lunch
13.30 Launch of Mynydd Hiraethog/The Denbigh Moors

To register please contact Jane Durbin on 01970-621234 or jane.durbin@rcahmw.gov.uk. Lunch is available at £7.20 if ordered in advance, payable by credit card on registration.

Related Uplands Archaeology Links:
The Uplands Archaeology Initiative
Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

1 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails