Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Thursday, 24 March 2011

Job Title: Finance Manager (Metal Links Project)

RHEOLWR(AIG) CYLLID (PROSIECT CYSYLLTIADAU METEL)

Dyddiad Ago: 24 Mawrth 2011
Dyddiad Cau: 4 Ebrill 2011
Lleoliad: Aberystwyth
Disgrifiad o'r Swydd:
Hyd: Penodiad tymor penodol tan 31.1.2014
Cyflog: 25700 - 33200 Pro Rata.

Bydd prif ddyletswydd y swydd yn golygu arwain y broses o ddatblygu a gweithredu cynllun ariannol ar gyfer y prosiect yn unol a chanllawiau Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (yr ERDF), ar y cyd a'r Rheolwr(aig) ym Mhartner Arweiniol y Prosiect Cysylltiadau Metel, a'r holl is-bartneriaid.

Byddwch wedi ymgymhwyso hud a lefel y CCAB neu a phrofiad cyfatebol neu allu i weithio ar y lefel honno. bydd gennych brofiad o baratoi a dadansoddi adroddiadau a datganiadau ariannol; coladu a pharatoi gwybodaeth ar gyfer cwblhau a chyflwyno ceisiadau ariannol; gallu defnyddio TGCh i gymathu a chyflwyno data ariannol cymhleth ac a phrofiad neu wybodaeth o ddulliau gweithio Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Graddfa Cyflog: Band D
Cyflog: 25700 - 33200 pro rata
Hyd y cytundeb: 32 month
Cysylltwch â: Louise Barker

Dogfennau sy'n ymwneud â swydd benodol:

 

******************************************** 

 

FINANCE MANAGER (METAL LINKS PROJECT)

Opening Date: 24 March 2011
Closing Date: 4 April 2011
Location: Aberystwyth
Job Desription:
Duration: Fixed term appointment to 31.1.2014
Salary: 25700 - 33200 Pro Rata.

The principal duty of this post involves leading the development and implementation of a financial plan for the project in conformance with ERDF guidance, on conjunction with the Lead Partner Project Manager and all sub-partners.

You will be qualified to CCAB level or have equivalent experience or ability to work at that level. You will have experience of preparing and analysing financial reports and statements; collating and preparing information for the completion and submission of financial claims; be able to use ICT to assimilate and present complex financial information and data and have experience or knowledge of ERDF.

Pay Scale: Band D
Salary: 25700 - 33200 pro rata
Contract: 32 month
Contact: Louise Barker

Job-specific documentation:


Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails