Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Thursday, 24 March 2011

Job Title: Lead Partner Project Manager (Metal Links Project)

RHEOLWR(AIG) PROSIECT Y PARTNER ARWEINIOL (PROSIECT CYSYLLTIADAU METEL)

Dyddiad Ago: 24 Mawrth 2011
Dyddiad Cau: 4 Ebrill 2011
Lleoliad: Aberystwyth
Disgrifiad o'r Swydd:
Hyd: Penodiad tymor penodol tan 31.1.2014
Cyflog: 25700 - 33200 Pro Rata.

Bydd prif ddyletswydd y swydd yn golygu gweithredu prosiect partneriaeth gyda phartneriaid yng Nghymru ac Iwerddon.

Bydd Rheolwr(aig) Prosiect y Partner Arweiniol yn rheoli'r Prosiect Cysylltiadau Metel gan sicrhau y caiff y prosiect sydd wedi'i gymeradwyo ei weithredu'n effeithiol ac yn gwbl unol a rheoliadau cymwys Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (yr ERDF) a chyfansoddiadau'r prif bartneriaid. Bydd deiliad y swydd hefyd yn rheoli mewnbwn CBHC i'r prosiect.

Bydd gennych gymhwyster hyd at lefel gradd mewn pwnc perthnasol neu gryn brofiad cysylltiedig ar lefel briodol. Bydd gennych brofiad o reoli prosiectau a ariannir yn allanol a sydd ag amryw o bartneriaid; datblygu, rheoli a gweithredu systemau monitro/adrodd i reoli prosiectau a phrofiad o hyrwyddo gweithgareddau prosiectau a/neu raglenni a rhoi cyhoeddusrwydd iddynt.

Graddfa Cyflog: Band D
Cyflog: 25700 - 33200 pro rata
Hyd y cytundeb: 32 month
Cysylltwch â: Louise Barker

Dogfennau sy'n ymwneud â swydd benodol:

 

 ***********************************************************

 

LEAD PARTNER PROJECT MANAGER (METAL LINKS PROJECT)

Opening Date: 24 March 2011
Closing Date: 4 April 2011
Location: Aberystwyth
Job Desription:
Duration: Fixed term appointment to 31.1.2014
Salary: 25700 - 33200 Pro Rata.

The principal duty of this post involves implementing a partnership project with partners based in Wales and Ireland.

The Lead Partner Project Manager will manage the Metal Links Project, ensuring the effective implementation of the approved project in full accordance with ERDF regulations and the constitutions of the principal partners. The post holder will also manage the RCAHMW's input to the project.

You will be qualified up to degree level in a relevant subject or have considerable related experience at an appropriate level. You will have experience of managing externally funded projects with multiple partners; developing, managing and implementing project management monitoring/reporting systems and experience of promoting and publicising activities of projects and/or programmes.

Pay Scale: Band D
Salary: 25700 - 33200 pro rata
Contract: 32 month
Contact: Louise Barker

Job-specific documentation:

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails