Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Thursday, 18 November 2010

Digital Past 2011 - Conference Registration

Digital Past 2010 - Workshop See3D
Digital Past 2010 - Workshop

GORFFENNOL DIGIDOL 2011 – Cofrestru ar gyfer y Gynhadledd

Bydd y gynhadledd yn apelio at bawb sy’n gweithio yn y sector archaeolegol, y sector treftadaeth, y sector dehongli a sector yr amgueddfeydd. Bydd y gweithdai’n fodd i gael hyfforddiant ymarferol gan yr arbenigwyr mewn trin cymwysiadau meddalwedd, GIS, sganio â laser a thechnegau arolygu a delweddu eraill.

Cadarnhawyd y papurau, seminarau a sesiynau hyfforddi canlynol
:
Catherine Hardman, ADS
David Mitchell & Douglas Pritchard, Yr Alban Hanesyddol a Stiwdio Dylunio Digidol, Glasgow
Martin Dean, ADUS
Angharad Collins, Y Gweithfeydd, Prosiect Adfywio Glynebwy
Steph Mastouris, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe
Tertia Barnett, Comisiwn Brenhinol Henebion Yr Alban
Liz Stewart, Amgueddfeydd Lerpwl
See3D
Technium CAST
Leica Geo-Systems
GCaD Cymru
Culturenet Cymru

Cost cofrestru am y ddau ddiwrnod yw £48.00, gan gynnwys cinio a lluniaeth ar y ddau ddiwrnod.

Saesneg fydd iaith y gynhadledd. Gan fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig, fe’ch cynghorir i gofrestru’n gynnar.

Cofrestrwch ar-lein: www.cbhc.gov.uk

Digital Past 2010 - Laser Scanning
Digital Past 2010 - Laser Scanning

DIGITAL PAST 2011 - Conference Registration

The conference will appeal to all those working in the archaeological, heritage, interpretation and museums sectors. Workshop sessions will allow ‘hands on’ training in software applications, GIS, laser scanning and other survey and visualisation techniques from the experts.

Papers, seminars and workshops currently confirmed include:
Catherine Hardman, ADS
David Mitchell & Douglas Pritchard, Historic Scotland & Digital Design Studio, Glasgow
Martin Dean, ADUS
Angharad Collins, The Works Ebbw Vale Regeneration Project
Steph Mastouris, the National Waterfront Museum, Swansea
Tertia Barnett, RCAHMS
Liz Stewart, Liverpool Museums
See3D
Technium CAST
Leica Geo-Systems
NGFL Cymru
Culturenet Cymru

Registration cost for the 2 days is £48.00, including lunch and refreshments on both days.

The conference language is English. Limited places are available and early registration is advised.

Please register online at: www.rcahmw.gov.uk

>> Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and Subscribe!
Share this post:

1 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails