Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Monday, 8 November 2010

Digital Past 2011 New Technologies In Heritage, Interpretation & Outreach


Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
yn eich gwahodd i fynychu cynhadledd yng Ngwesty’r Faenol Fawr, Bodelwyddan, mewn cydweithrediad â Chasgliad y Werin Cymru, Leica a See3D.

Gorffennol Digidol 2011
Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan
15eg – 16eg Chwefror 2011
Gwesty’r Faenol Fawr, Bodelwyddan, Gogledd Cymru


Gan adeiladu ar lwyddiant yr ail gynhadledd Gorffennol Digidol yn Sain Ffagan, Caerdydd, mae Gorffennol Digidol 2011 yn cynnig deuddydd o weithgareddau a gynhelir yng ngwesty hanesyddol Faenol Fawr, Bodelwyddan, gogledd Cymru, a’r cyffiniau. Cyfunir papurau cynhadledd, seminarau, a sesiynau hyfforddi ymarferol i ymdrin â’r technegau arolygu a dehongli diweddaraf ac â’u cymhwyso’n ymarferol at ddehongli ac addysgu am dreftadaeth ar gwarchodaeth.

Bydd y gynhadledd yn apelio at bawb sy’n gweithio yn y sector archaeolegol, y sector treftadaeth, y sector dehongli a sector yr amgueddfeydd. Bydd y sesiynau gweithdy poblogaidd yn fodd i gael hyfforddiant ymarferol gan yr arbenigwyr mewn trin cymwysiadau meddalwedd, GIS, sganio â laser a thechnegau arolygu a delweddu eraill.

Cost cofrestru am y ddau ddiwrnod yw £48.00, gan gynnwys cinio a lluniaeth ar y ddau ddiwrnod. Bydd cofrestru ar agor cyn bo hir.

Saesneg fydd iaith y gynhadledd. Gan fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig, fe’ch cynghorir i gofrestru’n gynnar.

Cofrestrwch ar-lein: www.cbhc.gov.uk

BYDDWCH CYSTAL Â CHYLCHREDEG Y NEGES HON I UNRHYW GYDWEITHWYR A ALL FOD Â DIDDORDEB YN Y GYNHADLEDD. YMDDIHEURIADAU AM GROES-BOSTIO.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i ‘Gorffennol Digidol’ yn 2011.
Susan Fielding, Toby Driver, Angharad Williams a Tom Pert, CBHC

Cysylltwch â Ni: Susan Fielding
e-bost: susan.fielding[at]cbhc[d-o-t]gov[d-o-t]uk
Ffôn: (0)1970 621 219 

Gwefannau defnyddiol:
Cyrraedd Gwesty’r Faenol Fawr. www.faenolfawrhotel.co.uk/location.html
Gwefan CBHC: www.cbhc.gov.ukThe Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales invites you to attend a forthcoming seminar at Faenol Fawr Country House Hotel, Bodelwyddan, in conjunction with People’s Collection Wales, Leica and See3D entitled:

Digital Past 2011
New technologies in heritage, interpretation & outreach
15th – 16th February 2011
Faenol Fawr Country House Hotel, Bodelwyddan, North Wales


Building on the success of the second Digital Past conference in St Fagans, Cardiff, Digital Past 2011 offers two days of events held within and around the historic Faenol Fawr Country House Hotel, Bodelwyddan. Conference papers, seminars, and practical training sessions will be combined to cover the latest technical survey and interpretation techniques and their practical application in heritage interpretation, education and conservation.

The conference will appeal to all those working in the archaeological, heritage, interpretation and museums sectors. Popular workshop sessions allow ‘hands on’ training in software applications, GIS, laser scanning and other survey and visualisation techniques from the experts.

Registration cost for the 2 days is £48.00, including lunch and refreshments on both days. Registration will be opening shortly.

The conference language is English. Limited places are available and early registration is advised.

Please register online at: www.rcahmw.gov.uk

PLEASE CIRCULATE THIS MESSAGE TO ANY COLLEAGUES YOU FEEL MAY BE INTERESTED IN ATTENDING. APOLOGIES FOR CROSS-POSTING.

We look forward to welcoming you to Digital Past in 2011.
Susan Fielding, Toby Driver, Angharad Williams and Tom Pert, RCAHMW 

Contact: Susan Fielding
e-mail: susan.fielding[at]rcahmw[d-o-t]gov[d-o-t]uk
Telephone: (0)1970 621 219

Useful websites:
Directions to Faenol Fawr. www.faenolfawrhotel.co.uk/location.html
RCAHMW website: www.rcahmw.gov.uk 


>> Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and Subscribe!
Share this post:

1 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails