Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Thursday, 20 September 2012

Y Tu Ôl i’r Llenni yn Arddangosfa ‘Worktown’

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, mae ein tîm wedi bod yn paratoi rhai o luniadau gwreiddiol Falcon Hildred i’w harddangos yn Amgueddfa Ceunant Ironbridge ym mis Hydref.

Bydd dros 40 o luniadau gwreiddiol yr arlunydd yn cael eu harddangos, gan gynnwys nifer o luniadau sy’n cofnodi tirwedd a diwydiant llechi gogledd Cymru, lle bu’r arlunydd yn byw ers 1969.
Noson Serennog, 1977, Ffordd Manod, Blaenau Ffestiniog.
FHA 01/049, NPRN 305760, © Y Goron: CBHC, Casgliad Falcon Hildred.
Cofnododd Falcon lawer o adeiladau yn nhref lechi ddiwydiannol Blaenau Ffestiniog a’r cyffiniau, gan gynnwys tai Ffordd Manod. Mae’r llun uchod yn dangos y stryd yn y nos, ac mae’n un o weithiau mwyaf atmosfferig yr arlunydd.

Rachael Barnwell, sydd wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr yng Ngheunant Ironbridge, wrthi’n mesur y fframiau ar gyfer yr arddangosfa.
Mae mynediad i’r arddangosfa yn ddi-dâl a gellir ei gweld yn Oriel Coalbrookdale yn Amgueddfa Ceunant Ironbridge. Bydd ar agor rhwng 10am a 5pm, Dydd Llun i Ddydd Gwener, o 5 Hydref 2012 hyd 20 Ebrill 2013. Ffoniwch 01952 433424 neu ewch i www.ironbridge.org.uk i gael rhagor o fanylion.

Darlleniad Pellach:

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails