Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Thursday, 13 September 2012

TG a The a Bisgedi - Cael y gorau o Brydain oddi Fry


Dyddiad y digwyddiad: 2-4pm, Dydd Gwener 21, Medi 2012
Lleoliad: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru,
Plas Crug, Aberystwyth, SY23 1NJ

Sesiwn ddi-dâl yn swyddfeydd y Comisiwn Brenhinol fel rhan o’r digwyddiad Age Cymru, i feithrin eich hyder a’ch sgiliau wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd; bydd yn canolbwyntio ar y Prosiect Prydain oddi Fry, casgliad ffotograffig ar-lein o awyrluniau gwych o Gymru, yr Alban a Lloegr a dynnwyd rhwng 1919 a 1953.

Bydd cyflwyniad byr i egluro’r prosiect ac yna cewch gyfle i roi cynnig ar y wefan, gofyn cwestiynau a dysgu sgiliau newydd.

Wedyn bydd te a bisgedi am ddim i bawb sy’n cymryd rhan.
Lleoedd yn gyfyngedig, i drefnu’ch lle cysylltwch â: Natasha.scullion@cbhc.gov.uk

Ffôn: 01970 621245
www.cbhc.gov.uk

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails