Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Tuesday, 25 September 2012

Y Tu Mewn i’ch Cartref Cymreig

Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru - Ystafelloedd Byw

Er eu bod yn llawn o wybodaeth ddifyr am newidiadau mewn amodau byw, ffasiynau, mynegiant unigol a bywydau pobl yn gyffredinol, nid tu mewn cartrefi cyffredin yw prif bwnc ffotograffau yn aml: yn hytrach maent hwy fel rheol yn gefndir i olygfeydd megis prydau bwyd teuluol a phartïon plant. Gyda hyn mewn golwg, ac wedi ein hysbrydoli gan yr arddangosfa Y Tu Mewn i Gartrefi Cymru a gynhelir mewn sawl lle yng Nghymru yn ystod y misoedd nesaf, rydym ni wedi creu nifer o gasgliadau ar wefan Casgliad y Werin: http://www.peoplescollectionwales.co.uk

Mae’r casgliadau’n ymwneud ag ystafelloedd unigol mewn cartrefi Cymreig (ceginau, ystafelloedd byw, ac ati) a’r bwriad yw annog pobl i roi atgofion a ffotograffau o’u cartrefi eu hunain ar y wefan. Y nod yw cynnwys stori pawb yn yr adnodd datblygol hwn ar gyfer hanes Cymru. Edrychwch ar beth mae pobl wedi’i roi ar y wefan eisoes! A oes gennych chi luniau neu atgofion i’w hychwanegu?

Casgliad y Werin Cymru


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails