Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Wednesday, 23 November 2011

Apêl Plant mewn Angen y BBC

Pudsey’n archwilio’r pobiad cyntaf o deisennau a bisgedi yn syth ar ôl iddyn nhw ddod o’r ffwrn.

Roedd staff ac ymwelwyr yn y Comisiwn Brenhinol yn dangos eu smotiau ddydd Gwener i godi arian i apêl Plant mewn Angen y BBC. Cynigiwyd teisennau bach a bisgedi yn gyfnewid am roddion a chodwyd dros £50 mewn llai nag awr! Diolch i bawb a gyfrannodd at yr achos!

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!

Also find us on: Facebook Twitter Flickr
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails