Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Wednesday, 19 October 2011

Gorffennol Digidol 2012 - Technolegau Newydd ym Meysydd Treftadaeth, Dehongli ac Estyn-allan

Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan
22-23 Chwefror, 2012, Llandrindod Wells
Cynhadledd ddeuddydd fydd Gorffennol Digidol ac ynddi fe arddangosir technolegau digidol arloesol ar gyfer dal, dehongli a lledaenu data am safleoedd ac arteffactau treftadaeth. Hon fydd y bedwaredd flwyddyn, a chynhelir Gorffennol Digidol 2012 yn nhref hanesyddol Llandrindod. Cynigir cyfuniad o bapurau, seminarau, gweithdai ymarferol ac arddangosiadau i ymchwilio i’r technegau arolygu a dehongli diweddaraf a’u cymhwyso’n ymarferol at ddehongli ac addysgu treftadaeth a sicrhau ei chadwraeth.

Bydd y gynhadledd o werth i unrhyw un sydd wrthi’n gweithio neu’n astudio yn y sector archaeoleg a’r sectorau treftadaeth, addysg ac amgueddfeydd. Y bwriad yw iddi fod yn fodd i rwydweithio a chyfnewid syniadau’n anffurfiol ymhlith cynulleidfa gyfeillgar ac amrywiol o unigolion o fyd masnach, o sefydliadau’r sector cyhoeddus ac o’r trydydd sector. Bydd sesiynau Tŷ Agored hefyd yn gyfle i arddangos prosiectau neu gynhyrchion ac i siarad â mudiadau treftadaeth, datblygwyr cynhyrchion a manwerthwyr.

Unwaith eto, mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig ac fe’ch cynghorir i archebu lle’n gynnar.

Rhagor o Wybodaeth:
e-bost: susan.fielding@cbhc.gov.uk
Ffôn: 01970 621219

Archebion Cynhadledd:
e-bost: jane.corker@cbhc.gov.uk
Ffôn: 01970 621234

Comiswn Brenhinol Henebion Cymru
mewn cydweithrediad â Leica a ICOMOS UK.

******************************************
GORFFENNOL DIGIDOL 2012 – Ffurflen Gofrestru ******************************************


Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!

Also find us on: Facebook Twitter Flickr
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails