Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Wednesday, 18 May 2011

Plasauduon, Powys - Plu 3D Ddelweddu Pensaernïaeth Trwy Animeiddio


Plasauduon, Carno, Powys

Mae Plasauduon yn nodweddiadol o’r math o dai a geid yn Nyffryn Hafren yn yr ail ganrif ar bymtheg – tai ac iddynt fframiau coed cymesur ynghyd â chynteddau deulawr canolog a thrawiadol a agorai i lobi wrth ochr y lle tân canolog. Ffurf yw honno sy’n creu dwy ystafell gytbwys ar y llawr gwaelod a’r llawr cyntaf; yma, mae’r neuadd ar y dde a’r parlwr ar y chwith, ac ystafelloedd gwely uwch eu pennau. Codwyd Plasauduon tua 1660 ac efallai i’r adain gefn ddiweddarach ddisodli fframwaith cynharach. Mae’r tŷ mewn cyfl wr rhyfeddol o dda.
    Er gosod ffenestri newydd yn lle’r mwyafrif o’r hen rai yn yr ugeinfed ganrif, ni fu fawr o newid ar weddill y nodweddion pensaernïol gwreiddiol ac mae hynny’n ddymunol iawn oherwydd i’r tŷ gael ei adeiladu tua chanol yr ail ganrif ar bymtheg, cyfnod o addurno mawr ar dai o’r fath. Ceir ffurf bigfain ddwbl (‘bwa ciwpid’) i’r mwyafrif o bennau’r drysau, mae’r cyntedd â’i seddau gosodedig a chelfi gwreiddiol y drws yn hyfryd, ac mae trawstiau nenfwd addurnol y parlwr wedi cadw eu plastr gwreiddiol. Y peth mwyaf trawiadol o’r cyfan yw’r llawr o gerrig palmant yn y neuadd; mae’r patrwm addurnol arno’n nodweddiadol o Sir Drefaldwyn.
    Mae’n debyg bod arddangos cyfoeth drwy gyfrwng pensaernïaeth allanol a mewnol y cartref hwn yn bwysig i’r ffermwr dosbarth-canol a’i hadeiladodd. Mae dau dalcen y prif adeilad wedi’u hestyn ddwywaith ar swmerau mowldiedig ac ‘estyll draig’ yn gynheiliaid iddynt wrth y corneli. Credir weithiau fod y llawr cyntaf a’r ail mewn adeiladau trefol yn yr Oesoedd Canol yn estyn allan i greu rhagor o ofod uwchlaw strydoedd poblog, ond yng nghefn gwlad rhaid mai mater o ffasiwn ydoedd ef – ac yn sicr mae’r effaith yn apelio at y llygad. Mae tai fel Plasauduon yn rhoi cymaint o fwynhad oherwydd bod yr addurno arnynt yn deillio o ffurf eu hadeiladwaith ac nid o ryw chwaeth fympwyol.

Houses of the Welsh Countryside, ffigur 140.

Cydnabyddiaeth:
Diolch i Fflic a See3D.

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails