Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Sunday, 15 July 2012

Diwrnod Agored y Comisiwn Brenhinol: Dydd Mercher, 18 Gorffennaf 2012, 11am -5pmAberystwyth, NPRN: 33035
Bydd y Comisiwn Brenhinol yn agor ei ddrysau i bawb sydd â diddordeb mewn archaeoleg, pensaernïaeth, hanes lleol, a’r technegau cofnodi diweddaraf. Hefyd bydd darlith a thaith dywys drwy

 Teithiau tywys

*Cicio’r Bar: Promenâd a Chastell Aberystwyth
11:00 - Richard Suggett

Ymweliad â’r archif - golwg tu ôl i’r llenni 12:00 / 13:45 / 15:15

Sgyrsiau

13:00 – Dr Oliver Davis a Dr Toby Driver :Cymru Hanesyddol o'r Awyr - Hanes ac Archaeoleg o awyrluniau
14:30 – Spencer Smith:Animeiddio'r Diwydiant Llechi: Cyfraniad y Comisiwn Brenhinol i Brosiect Atlanterra
16:00 – Dr Eurwyn Wiliam:*Y Bwthyn Cymreig

*Cyfyngedig i Gyfeillion y Comisiwn Brenhinol.

Ymunwch â’r Cyfeillion

Arddangosiadau drwy gydol y dydd

Defnyddio awyrluniau
Ffotograffiaeth ymchwiliol
Modelu digidol 3D
Ymchwilio archaeolegol a morol
Coflein - darganfod ein gorffennol ar-lein
Casgliad y Werin Cymru

Mae'r holl ddigwyddiadau am ddim.Rhaid archebu lle ar y teithiau.

I gael gwybod rhagor ac archebu lle, cysylltwch â :Ffôn: 01970 621200 neu e-bost: chc.cymru@cbhc.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am Gyngor Archaeoleg Prydain a Gŵyl Archaeoleg Prydain ewch i www.archaeologyfestival.org.uk


Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails