Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Monday, 11 April 2011

Ydych Chi’n Gallu Helpu’r Comisiwn Brenhinol i Gofnodi Statws Diweddaraf Eich Capel Lleol?

Diweddaru cronfa ddata Capeli y Comisiwn Brenhinol

Mae'r Comisiwn Brenhinol wedi bod ar flaen y gad wrth gydnabod pa mor bwysig yw capeli Anghydffurfiol yng Nghymru o ran diwylliant, cymdeithas a phensaernïaeth. Mae’r capel Cymreig yn fath o adeilad sydd ymysg y rhai mwyaf nodedig ac eiconig yng Nghymru, gan gyfrannu yn helaeth i’n tirlun trefol a gwledig.
Drwy gydweithio â gwirfoddolwyr a Chymdeithas Treftadaeth y Capeli, a chael gwybodaeth gan enwadau anghydffurfiol, mae'r Comisiwn dros y misoedd diwethaf wedi casglu data ar statws presennol bron i 3000 o gapeli Cymru, ond mae angen gwybodaeth am y 3,600 capel arall.

Ydych chi’n gallu helpu’r Comisiwn Brenhinol i gofnodi statws diweddaraf eich capel lleol?

Bydd y gwaith o gofnodi’r defnydd a wneir o gapeli Cymru yn parhau tan ddechrau hydref 2011. I helpu gyda’r prosiect, edrychwch ar y rhestri isod wedi’u trefnu yn ôl sir a chymuned. Dyma’r capeli nad oes gennym wybodaeth ddiweddar amdanynt ar hyn o bryd ynglŷn â’u statws. Gofynnir i unrhyw un sydd am helpu â’r prosiect gysylltu â Susan Fielding ar susan.fielding@cbhc.gov.uk neu CBHC, Adeilad y Goron, Plascrug, Aberystwyth, SY23 1NJ.

Ceir gwybodaeth bellach am gapeli unigol ar wefan Coflein www.coflein.gov.uk

DogfennauSubscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails