Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Monday, 30 April 2012

Swydd Wag - Swyddog Ymgysylltu â’r Cyhoedd (Dysgu)

Dyddiad Cau: 14 Mai 2012
Cyflog: £20,100 y flwyddyn.
Lleoliad: Aberystwyth
Hyd y cytundeb: 10 mis
Cysylltwch ag: Angharad Williams

Disgrifiad o'r Swydd:
Y Tîm Ymgysylltu â’r Cyhoedd sy’n gyfrifol am hyrwyddo daliadau ac adnoddau’r Comisiwn Brenhinol a sicrhau bod y Comisiwn yn darparu cyhoeddiadau a gwybodaeth hygyrch ac awdurdodol mewn cyfryngau priodol sy’n hybu dealltwriaeth o amgylchedd hanesyddol Cymru.

Gwefan sy’n adrodd hanes Cymru a’i phobl yw Casgliad y Werin Cymru. Mae’n brofiad ar-lein dynamig a dwyieithog sy’n gyforiog o luniau, recordiadau sain, dogfennau, fideos a straeon eithriadol o ddiddorol am hanes a threftadaeth Cymru a’i phobl. Noddir y prosiect gan Lywodraeth Cymru.

Bydd deiliad y swydd yn chwarae rôl allweddol wrth ddatblygu llinyn dysgu prosiect Casgliad y Werin Cymru a sicrhau bod y Comisiwn yn cyflawni ei amcanion strategol ymarferol drwy gynorthwyo swyddogaeth estyn-allan y Comisiwn, gan gynnwys dysgu yn y swyddfa ac mewn digwyddiadau allanol. Bydd deiliad y swydd yn cyflawni amryw o weithgareddau a mentrau y cynllunnir iddynt ymgysylltu â’r gymuned dysgu, yn cynyddu ymwybyddiaeth o ddaliadau ac adnoddau’r Comisiwn ac yn trefnu iddynt fod ar gael ac yn hygyrch.

Bydd deiliad y swydd hefyd yn gyfrifol am fonitro’r cynnydd o ran gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg y Comisiwn.

I gael holl fanylion y swydd hon, ewch i: Swyddi sy'n Wag ar hyn o bryd
Y dyddiad cau i geisiadau: 14/05/2012.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails