Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Tuesday, 20 December 2011

Lleoliadau Hyfforddi Archaeoleg Gymunedol

Mae Cyngor Archaeoleg Prydain (CBA) yn hysbysebu deg bwrsari hyfforddi am 12 mis mewn archaeoleg gymunedol, gyda chymorth y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, a thrwy gymorth ychwanegol yng Nghymru gan Cadw ac Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru.
Mae pump sefydliad a lleoliad yn cynnig lle yng Nghymru:
·         Cadw (Caerdydd)
·         Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed (Llandeilo)
·         Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent (Abertawe)
·         Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd (Bangor)
·         Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (Aberystwyth)
Bwrsari: Gweler disgrifiadau’r swyddi unigol
I gael manylion llawn y swyddi hyn, ewch i www.britarch.ac.uk/community/bursaries/2012
Y dyddiad cau i wneud cais: dydd Gwener 20 Ionawr
Dyddiadau’r cyfweliadau: Gweler y pecynnau ymgeisio unigol.

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails