Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Thursday, 15 July 2010

Royal Commission At The Royal Welsh Show 2010

 Royal Commission At The Royal Welsh Show, 2009

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Dewch i wybod mwy am ‘Hanesion Cudd’ Cymru drwy ymweld â stondin y Comisiwn Brenhinol i weld arddangosfeydd yn amlygu’n gwaith yn cofnodi ac arolygu treftadaeth Cymru. Mae delweddau arddangosfa eleni delweddau o’r archif genedlaethol, yn dathlu treftadaeth Ceredigion (sir nawdd Sioe 2010), Maent yn cynnwys delweddau o safleoedd archeolegol, adeiladau hanesyddol a thirweddau cyfareddol lu y sir.

Dewch draw i gyfarfod â’n staff.
Dydd Llun a dydd Mercher, mae archaeolegwyr y Comisiwn Brenhinol, Louise Barker a Susan Fielding, yn arddangos rhywfaint o’r dechnoleg ddiweddaraf ar gyfer arolygu safleoedd archeolegol ac adeiladau.
Ymunwch â ni ar ddydd Mawrth 20 Gorffennaf am 2 y pnawn ar gyfer sgwrs Dr Peter Wakelin ar ‘Celfyddyd heb Artistiaid – Delweddau o Archif y Comisiwn Brenhinol’.

Edrychwn ymlaen at eich gwled yn y Sioe.Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Find out more about Wales’ ‘Hidden Histories’ by visiting the Royal Commission’s stand to see displays highlighting its work of recording and surveying the heritage of Wales. This year’s exhibition, celebrating Ceredigion (the 2010 Show’s host county), includes images from the national archive of the county’s many fascinating archaeological sites, historic buildings and landscapes.

Come along to meet our staff.
Monday and Wednesday, Royal Commission archaeologists, Louise Barker and Susan Fielding, demonstrate some of the latest technology for surveying archaeological sites and buildings.
Join us on Tuesday 20 July at 2pm for Dr Peter Wakelin’s talk on ‘Art without Artists – Images from the Royal Commission Archive’.

We look forward to seeing you at the Show.
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails