Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Friday, 5 October 2012

Ble’r Oeddynt yn Byw, yn Gweithio, yn Addoli? Cymdeithas Hanes Teuluol Morgannwg Ffair Hanes Teuluol, 13 Hydref

Y Comisiwn Brenhinol yn Ffair Hanes Teuluol Cymdeithas Hanes Teuluol Morgannwg 2011.
Ar Ddydd Sadwrn, 13 Hydref, bydd staff y Comisiwn Brenhinol yn mynychu Ffair Hanes Teuluol Cymdeithas Hanes Teuluol Morgannwg, y ffair hanes teuluol fwyaf yng Nghymru. Cynhelir y digwyddiad yng Nghanolfan Hamdden Merthyr Tudful, o 10 y bore tan 4 y prynhawn a bydd amrywiaeth eang o stondinau yno, gan gynnwys stondinau cymdeithasau hanes teuluol Cymru a Lloegr, hen gardiau post a siartiau achau. Bydd staff y Comisiwn Brenhinol, Nicola Roberts a Helen Rowe, swyddog Casgliad y Werin, wrth law drwy’r dydd i ateb cwestiynau ac arddangos Coflein, ein cronfa ddata a chatalog ar-lein, ac i roi cyngor ar sut i ymchwilio a dod o hyd i ddelweddau o ble’r oedd ein hynafiaid yn byw, gweithio ac addoli. Dewch i stondin y Comisiwn Brenhinol i gael cymorth gyda’ch ymholiadau a gostyngiad o 10% ar bris ein holl gyhoeddiadau. I gael manylion pellach, ewch i wefan Cymdeithas Hanes Teuluol Morgannwg.

Tanysgrifiwch i Newyddion Treftadaeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer yr RSS porthiant llawn: cliciwch y botwm RSS hwn Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts a thanysgrifiwch!

Rydym hefyd ar gael ar: Facebook Twitter Flickr
Twitter Hashtag: #RCAHMWales

Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails