Posts Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts      All Comments Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts     Cymraeg

Wednesday, 19 January 2011

Return of the Popular Series Hidden Histories on BBC2 Wales


Dyma gyhoeddi’r drydedd yn y gyfres boblogaidd sy’n dadlennu ein treftadaeth gudd gyda chymorth Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
 20 Ionawr - Gorlif mawr Gwent ym 1607, y tu mewn i fwthyn Cymreig hynafol, ac ymchwilio i’r hyn a all fod yn bont gadwyni gynharaf y byd.

Nosweithiau Iau am 7.30 ar BBC DAU Cymru o 20 Ionawr 2011 ymlaen.


Announcing the third in the popular series that uncovers our hidden heritage with the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
20 January – The great Gwent flood of 1607, inside an unchanged Welsh cottage, and investigating possibly the earliest chain bridge in the world.

Thursdays at 7.30pm BBC TWO Wales from 20 January 2011.

Trysorau Cudd III 


Allteuryn a gorlif 1607
Eddie Butler a Richard Suggett sy’n ymchwilio i’r dystiolaeth ynghylch gorlif mawr 1607 ym Môr Hafren. Y man cychwyn yw arysgrif yn Eglwys Allteuryn, a daw’r daith i ben wrth fwthyn Little Porton ar wastadeddau Sir Fynwy.

Wig-wen-fach, Llanerchaeron, Ceredigion
Eddie Butler ac Eurwyn Wiliam sy’n ymchwilio i un o’r bythynnod olaf sydd wedi goroesi yng Ngheredigion ac un sydd wedi cadw’r mwyafrif o’i nodweddion traddodiadol.

Pont Gadwyni Llandysilio
Mae’r Bont Gadwyni wedi rhychwantu Afon Dyfrdwy am bron i 200 mlynedd. Ymchwilydd CBHC, Stephen Hughes, a’r ymchwilydd sydd wedi cael bwrsariaeth gan UNESCO, Rachael Leung, sy’n ymchwilio i weld a allai cadwyni’r bont bresennol fod yr un â’r rhai y gwnaed llun ohonynt gan sbïwr diwydiannol o Ffrainc ym 1819. Fe’i collwyd yn ddiweddarach i lifddyfroedd afon Dyfrdwy.

Hidden Histories III
 

Goldcliff and the 1607 flood
Eddie Butler and Richard Suggett investigate evidence for the great 1607 flood in the Bristol Channel beginning with an inscription in Goldcliff Church and ending at Little Porton Cottage on the Monmouthshire Levels.

Wig-wen-fach, Llanerchaeron, Ceredigion
Eddie Butler and Eurwyn Wiliam investigate one of the last surviving cottages in Ceredigion that preserves most of its traditional features.

The Llantisilio Chain Bridge
The Chain Bridge has spanned the River Dee for nearly 200 years. RCAHMW investigator Stephen Hughes and UNESCO bursary researcher Rachael Leung investigate whether the chains in the current bridge could really be those drawn by a French industrial spy in 1819 and later lost to the flood waters of the Dee.

Cyhoeddiadau/Publication:
Trysorau Cudd: Darganfod Treftadaeth Cymru
Hidden Histories: Discovering the Heritage of Wales


BBC2 Wales - Hidden Histories - Series 3 
Episode 1

Subscribe to the Heritage of Wales News and sign up for the full feed RSS, just click this Subscribe to Heritage of Wales News Blog Posts RRS button and subscribe!
Share this post:

0 comments:

Post a Comment

www.rcahmw.gov.uk
Please comment and let us know your views or your news. Remember that what you write can be read by everyone. RCAHMW reserves the right not to publish offensive or inaccurate material.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails